ISRAEL613.COM

בס"ד

 

המקוה

THE MIKVAH

PAGE 6

 

1    2    3  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  14   15

 

HOME        ראשי 

בס"ד

דברי תוכחה בענין יסוד קדושת ישראל וטהרת המקוואות

 

דברי תוכחה אלו מיועד לכל האדמורי"ם והרבנים, רבני בית הוראות, מלמדים, מוהלים, בני הכולל, עסקנים, מנהלים של ארגוני חסד, ארגוני חברה קדישא, ארגוני עזר, ארגוני וועד הכשרות למיניהם, רבני ושליחי חב"ד בכל העולם כולו, כל הרבנים משגיחים ומנהלי בתי מקוואות, כל הרבנים ומנהלי העירובין בכל העולם כולו, כל הרבנים ראשי ישיבות ומנהלי בתי חינוך, כל בתי מסחר, ועוד.

  

  ספרדי  "קויתי ד' (ספרד)" אופקים  הרצוג
  ספרדי  "ר' דוד ברוך" אופקים  קבוץ גלויות
  ספרדי  "ר' דוד ומשה" אופקים  קדש
  ספרדי  "ר' חיים חורי" אופקים  הרב עוזיאל
  ספרדי  "ר' חיים פינטו" אופקים  הרצל
  ספרדי  "ר' מאיר (ספרד)" אופקים  צה"ל
  פרסי  "ר' מאיר (פרס)" אופקים  הנשיא
  ספרדי  "ר' עמרם בן דיואן" אופקים  גן ציגל
  ספרדי  "ר' עקיבא" אופקים  תרשיש 23
  ספרדי  "רינת יעקב" אופקים  אבוחצירא
  ספרדי  "רשב"י" אופקים  חזון איש
  ספרדי  "שארית יעקב" אופקים  חזון איש
  אשכנזי  "שארית יעקב" אופקים  צה"ל
  ספרדי  "שבז"י" אופקים  אלי כהן
  ספרדי  "שבטי ישראל" אופקים  חזון איש
  אשכנזי  "שויתי ד'" אופקים  קבוץ גלויות
  ספרדי  "שערי רחמים" אופקים  צה"ל
  אשכנזי  "תפארת ישראל" אופקים  אבוחצירא
  ספרדי  "תפילה לדוד אור רפאל" אופקים  שפיר
    "תקוה" אופקים  אור הגנוז ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" אור הגנוז  שרת 32
    "אהבת חיים" אור יהודה  יקותיאל אדם 22/4
    "אהל משה" אור יהודה  דגניה 40
    "אוהל אבנר" אור יהודה  ההגנה 20
    "אור ישראל" אור יהודה  הראשונים 70
    "אלי כהן" אור יהודה  אסירי ציון
    "בית יעקב" אור יהודה  הרצל
    "בן איש חי" אור יהודה  שפרינצק 1
    "ברכת יצחק" אור יהודה  אסירי ציון 9
    "דוד אלעזר" אור יהודה  סיני
    "היכל אבנר" אור יהודה  ההגנה 24
    "היכל מיכאל" אור יהודה  יחזקאל קזז 8
    "היכל שלמה נקוצ'ה" אור יהודה  שפרינצק 1 ת"ד 233
    "היכל שמואל" אור יהודה  הרצל 18
    "יגדיל תורה" אור יהודה  הסביון
    "יד לאחים" אור יהודה  סמטת במעלה
    "יחזקאל" אור יהודה  שפרינצק
    "ישמח משה" אור יהודה  יקותיאל אדם 22/4
    "כתר מנחם" אור יהודה  יוסף קארו
    "מגן דוד" אור יהודה  כצנלסון
    "משכן האבות" אור יהודה  צאלון
  ספרדי  "נוה ספרדים" אור יהודה  ז'בוטינסקי 14
  פרסי  "עולי אירן" אור יהודה  יוסף חיים 10
  ספרדי  "עולי בבל" אור יהודה  שרת 25
  ספרדי  "עולי בבל סקיה ב'" אור יהודה  העצמאות 32
  בוכרי  "עולי בוכרה- מרכזי" אור יהודה  ז'בוטינסקי 16
  גרוזיני  "עולי גרוזיה" אור יהודה  הדיקלה 46
  ספרדי  "עולי הודו" אור יהודה 
  ספרדי  "עולי לבנון" אור יהודה  הנרקיס 31
  ספרדי  "עולי תורכיה" אור יהודה  סמטת חברון 4
    "עץ חיים" אור יהודה  צאלון
    "פועלי צדק" אור יהודה  יקותיאל אדם
    "צמח צדק" אור יהודה  הגולן
    "רס"ג" אור יהודה  הבנים
    "שיבת ציון" אור יהודה  ההגנה
  ספרדי  "שיכונים" אור יהודה  דוד אלעזר 32
    "שער הרחמים" אור יהודה  תפארת ישראל 10
    "תפארת ישראל" אור יהודה 
    "אהבת אחים" אור עקיבא 
    "אהבת שלום" אור עקיבא 
    "אור יעקב" אור עקיבא 
    "אור שלום מרדכי" אור עקיבא 
    "בית יוסף" אור עקיבא 
    "היכל דוד" אור עקיבא 
    "זכור לאברהם" אור עקיבא 
    "חב"ד" אור עקיבא 
    "יקותיאל אדם" אור עקיבא 
    "ישמח ישראל" אור עקיבא 
    "כדורי יוסף" אור עקיבא 
    "מזוג גלויות" אור עקיבא 
    "מפתן" אור עקיבא 
    "נצח אליהו" אור עקיבא 
    "עדת ישורון" אור עקיבא 
    "עזרת אחים" אור עקיבא 
    "עטרת יצחק" אור עקיבא 
    "עץ חיים" אור עקיבא 
    "צעירים" אור עקיבא 
    "קדושים" אור עקיבא 
    "ר' דוד משה" אור עקיבא 
    "רשב"י" אור עקיבא 
    "שיח יצחק" אור עקיבא 
    "שערי צדקה" אור עקיבא 
    "שערי רחמים" אור עקיבא  אורה
  תימני  "שמחת אורה" אורה  השיטה 11
  ספרדי  "אוהל אברהם" אורנית  האורן פינת האלון
  ספרדי  "היכל דוד" אורנית  הזית
דתית  אשכנזי  "היכל משה" אורנית  הורד (בגן רקפת)
  אשכנזי  "חבירינו" אורנית  שפינוזה
    "אגודת ישראל" אזור  קפלן 17
    "בית חב"ד" אזור  סמטה אלמונית
    "בית ישראל" אזור  עליה שניה 1
    "בית פלטיאל" אזור  יצחק שדה 2
    "הפועל המזרחי" אזור  ברזילי 4
    "ישורון" אזור  בן גוריון 52
    "נסים" אזור  וייצמן 1
    "עץ חיים" אזור  קפלן
    "שארית הפליטה" אזור  בן גוריון
    "שבזי" אזור  דרך השבעה (כביש ראשי)
    "שערי ציון" אזור  ההגנה
    "שערי תשובה" אזור  מושב אחוזם
לכיש  ספרדי  "הרב יצחק אלקבץ" אחוזם  מושב אחוזם
לכיש  ספרדי  "מגן דוד" אחוזם 
  תימני  "מגן דוד" אחיהוד 
  תימני  "נחלת אחים" אחיהוד 
  תימני  "רמב"ם" אחיהוד 
  תימני  "שבז"י" אחיהוד  אביטוב
  ספרדי  "מרכזי" אחיטוב 
  ספרדי  "אילניה" אילניה  הדקל
    "אוהל משה" אילת  אטד 6
    "אור החיים" אילת  שד' התמרים
    "אליהו הנביא" אילת  מאחורי קופ"ח הכללית
    "אעירה השחר" אילת  מול סופר רזין
    "גאולי תימן" אילת  משעול הפטן
    "הרמב"ם" אילת  הדקל
  אשכנזי  "חב"ד" אילת  שכונה ד'
שכונה ד'  ספרדי  "חסד לאברהם" אילת  הדקל
  אשכנזי  "יהלום" אילת  ביה"ס ימין הרצוג
    "ימין הרצוג" אילת 
שכונה א'    "ישורון" אילת  שד' התמרים
    "מאור החיים" אילת  שכונה א'
(ליד המקווה)
שכונה א'  ספרדי  "מגן אברהם" אילת  מפוח
  תימני  "מתימן יבוא" אילת  שחמון
    "נצח ישראל" אילת  מול מכבי האש
    "עץ החיים" אילת  הדקל
    "פחד יצחק" אילת  מערב 6 (ביה"ס צאלים)
    "צאלים" אילת  מערב 1
    "שיח ישראל" אילת 
שכונה ג'    "שמחת ישראל" אילת  ביה"ח יוספטל
    "שערי הרפואה" אילת 
ידע ונוי    "שערי צדק" אילת  ד.נ. לב השומרון 44834
    "גבעה 851" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
    "גבעת חייל 777" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
    "גבעת עולם" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
    "ישיבה גבוהה" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
    "ישיבתי - חיצים" איתמר  ד.נ. לב השומרון 44834
    "מרכזי" איתמר  גבעת החי"ש
  אשכנזי  "גבעת החי"ש" אלון שבות  אודיטוריום בישיבה
  אשכנזי  "מנין שני" אלון שבות  מרכז מסחרי
  אשכנזי  "מרכזי" אלון שבות  מרכז מסחרי
  ספרדי  "עדות מזרח" אלון שבות  מועדון השכונה (זמני)
  אשכנזי  "שכונה חדשה" אלון שבות  מרכז מסחרי
  תימני  "תימני" אלון שבות  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "אלוני הבשן" אלוני הבשן  אלי סיני
  ספרדי  "אלי סיני" אלי סיני  הרש"ש
    "הרש"ש" אליכין  אליכין
    "מגדל עוז" אליכין  מרבד הקסמים
    "מגן אברהם" אליכין  אליכין
    "נצח ישראל א'" אליכין  מרבד הקסמים
    "נצח ישראל ב'" אליכין  אליכין
    "נצח רחל חיה" אליכין  רח' שבזי (מרכז מסחרי)
אליכין  מעורב  "עטרת משה שאול" אליכין  מרבד הקסמים
    "עץ חיים" אליכין  אליכין
    "שבת אחים" אליכין  מרבד הקסמים
    "שער השמיים" אליכין  שבז"י
    "שערי ציון" אליכין  אליכין
    "שפת אמת" אליכין  אליכין
    "תפארת אחים" אליכין  אליכין
    "תפארת ישראל א'" אליכין  אליפלט ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "אהל אביבה" אליפלט  אליפלט ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "אוהל השלושה" אליפלט  אלישיב
  תימני  "אחווה" אלישיב  אלישיב
  תימני  "נצח ישראל" אלישיב  מושב אלישמע
  ספרדי  "אהל יעקב" אלישמע  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" אלעזר 
שכונה חדשה  אשכנזי  "נתיב אבות" אלעזר  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות המזרח" אלעזר  האודם 7
  ספרדי  "אבא שמעון" אלפי מנשה  כרכום
  ספרדי  "ארזי הלבנון" אלפי מנשה  גלבוע
  מעורב  "המרכזי" אלפי מנשה  אלקוש
  ספרדי  "מרכזי" אלקוש  ת.ד. 150 אלקנה 44814
  אשכנזי  "אחוה ורעות" אלקנה  ת.ד. 66 אלקנה 44814
  אשכנזי  "ארעי" אלקנה  ת.ד. 600 אלקנה 44814
  אשכנזי  "אשל אלקנה" אלקנה  ת.ד. 228 אלקנה 44814
  ספרדי  "הספרדי" אלקנה  ת.ד. 553 אלקנה 44814
  אשכנזי  "מגן דן" אלקנה  ת.ד. 483 אלקנה 44814
  אשכנזי  "מורשת יהודית" אלקנה  ת.ד. 285 אלקנה 44814
  אשכנזי  "נתיב חיים" אלקנה  ת.ד. 531 אלקנה 44814
  תימני  "תפארת שלום" אלקנה  אמירים ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" אמירים  אמנון ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" אמנון  מושב אמציה ד.נ. לכיש
לכיש  ספרדי  "אמציה" אמציה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "אניעם" אניעם  ד.נ. אפיקים 15148
  אשכנזי  "מרכזי" אפיקים 
    "אוהל שמעון ואסתר" אפרתה 
    "אור חביב" אפרתה  שיבת ציון 23
דקל    "אורות עציון בנים" אפרתה 
גפן    "בית אהרון- גפן מרכזי" אפרתה  ראש הגפן
    "בני עקיבא" אפרתה 
    "גבעת הזית" אפרתה 
    "גני אפרת - ברקן" אפרתה 
דקל ג'  אשכנזי  "דקל ג' אשכנזי" אפרתה 
הגפן  ספרדי  "הגפן-ספרדי" אפרתה 
    "לב אפרת" אפרתה 
    "מגן אברהם" אפרתה 
דקל    "מרכזי בדקל" אפרתה 
  תימני  "משכן יאיר" אפרתה 
    "נחלת אופיר" אפרתה 
    "ספרדי ירושלמי בזית" אפרתה  מרכז מסחרי תאנה
    "עזרא" אפרתה 
    "רב תכליתי" אפרתה 
רימון  אשכנזי  "רימון מרכזי" אפרתה 
רימון  ספרדי  "רימון ספרדי" אפרתה 
    "שירת שלמה" אפרתה 
    "תאנה-מזרח" אפרתה 
דקל    "תפארת אבות" אפרתה 
קרוונים  ספרדי  "אביר יעקב" אריאל  אשקובית 37
משעול ו'  אשכנזי  "אוהל אפרים" אריאל  הפסגה 10
  ספרדי  "אוהל יוסף" אריאל  הפסגה 10א'
  תימני  "אחוות אחים" אריאל  בקעת הירדן
  תימני  "הרמב"ם" אריאל  גנים 23
  ספרדי  "הרשב"י" אריאל  השומרון 1א'
  ספרדי  "חכם יוסף חיים" אריאל  צה"ל 30
  ספרדי  "יהושוע בן נון" אריאל  אשקובית 36
משעול ז'  ספרדי  "מגן דוד" אריאל  צה"ל 30
  אשכנזי  "שבות אריאל" אריאל  שומרון 1
  תימני  "תפארת אריאל" אריאל  אשכולות 90406
  ספרדי  "מרכזי" אשכולות  אפרים צור
שמשון    "אגודת אחים" אשקלון  מתנ"ס ברנע
ברנע    "אהבת אחים ע"ש הרב מנצור בן שמעון זצ"ל" אשקלון  ר.אשכול רח' א.עזרא
רמת אשכול    "אהבת ציון" אשקלון  שכ' שמשון א'
שמשון    "אהבת תורה" אשקלון  רח' כורש שמשון ב' ליד ב"ס ארלוזרוב
שמשון    "או החיים" אשקלון  ג.ציון רח' שיבת ציון
גבעת ציון    "אוהבי ישראל" אשקלון  ג.ציון הנביאים
גבעת ציון    "אוהל יוסף" אשקלון  סמטת ר' חיים בן עטר
שמשון    "אוהל יעקב" אשקלון  רמת אשכול
רמת אשכול    "אוהל יצחק ומשה" אשקלון  הסתדרות 16 ת.ד 7257
שמשון    "אוהל משה" אשקלון  רח' ו' 1224
מגדל    "אוהל שמעון" אשקלון  רח' עוניאל מקלט 68
שמשון    "אור בית דוד" אשקלון  רח' רבי חיים בן עטר (ב"ס אור החיים)
שמשון    "אור החיים" אשקלון  רח' אפרים צור 330/8
שמשון    "אור חדש" אשקלון  השופטים ככר ברק 5 ג.ציון
גבעת ציון    "אליהו הנביא" אשקלון  עתיקות ב' שפינוזה 63 ת.ד 7118
שמשון    "אם הבנים" אשקלון  ר. אשכול 315/5
רמת אשכול    "אמא שואבה" אשקלון  ההסתדרות פינת יהודה הלוי
שמשון    "אמת לדוד" אשקלון  גבעת ציון
גבעת ציון    "ארם נהרים" אשקלון  ביה"ס רוגוזין
שמשון    "בהכנ"ס רוגוזין" אשקלון  עתיקות רח' אבשלום חביב 6
שמשון    "בית אבות הלפרין" אשקלון  שפירא 740/1
שמשון    "בית אברהם" אשקלון  שי עגנון 187/30
שמשון    "בית אהרון" אשקלון  רח' שפירא מקלט 724
שמשון    "בית אל" אשקלון  רח' העליה
מגדל    "בית אל" אשקלון  שביל יואב 6
גבעת ציון    "בית הילדים נווה ברואה" אשקלון  שכ' שמשון רח' ההסתדרות
שמשון    "בית הלוי" אשקלון  ניצנים 718/10
שמשון    "בית יוסף" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "בית יעקב לעולי טורקיה" אשקלון  ג.ציון 1240/1
גבעת ציון    "בית מאיר ומשה" אשקלון  רח/ שפירא
שמשון    "בית שמואל" אשקלון  רח' יוספטל אחרי קופ"ח ביאליק
שמשון    "בני ציון לעולי אירן" אשקלון  רח' משה שפירא 711/17
שמשון    "ברית אברהם" אשקלון  רח' זונבנד 3
אפרידר    "המרכזי אפרידר" אשקלון  רח' יפתי הגלעדי שד' ירושלים 65
ברנע    "המרכזי ברנע" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "המרכזי הגדול" אשקלון  עתיקות ב' 115/1
שמשון    "הרב שלום שבזי זצ"ל" אשקלון  רח' הרב חי טייב ליד ביה"ס רמב"ם
גבעת ציון    "הרמב"ם" אשקלון  עתיקות ג' רח' יהודה הלוי 24
שמשון    "טולדנו" אשקלון  רח' משה שרת 38
ברנע    "יד מיכאל" אשקלון  בית ספר סיני אפרידר
אפרידר    "יד עמוס (סיני)" אשקלון  רח' השופטים 1
גבעת ציון    "ישני חברון ע"ש ר' ברוך סבג ז"ל" אשקלון  רח' עמנואל שביל הרב יחיא משה
רמת אשכול    "מגדל עוז" אשקלון  בעל שם טוב
שמשון  הודי  "מגן דוד לעולי הודו" אשקלון  טצ'רניחובסקי 10
שמשון    "מדרש עולי אלג'יר" אשקלון  גבעת ציון
גבעת ציון    "מועדון תקותנו" אשקלון  ג.ציון רח' ר' רחמים בוקרא
גבעת ציון    "מצמיח ישועה" אשקלון  העוגן 7 אשקלון
שמשון    "מקדש מלך ע"ש האדמור רבינו שלום בוזגלו בעל מקדש מלך" אשקלון  רח' עתניאל
ברנע    "משכן ברנע" אשקלון  רח' דניאל מקלט 24
גבעת ציון    "משכני עליון ע"ש הרמח"ל" אשקלון  רח' הקיקיון אפרידר
אפרידר    "נעם יצחק" אשקלון  רמת אשכול
רמת אשכול    "נצח ישראל" אשקלון  אופירה צד א' נווה דקלים מקלט
נווה דקלים    "נר מאיר" אשקלון  רח' עקיבא איגר מקלט 62
שמשון    "ע"ש דוד עמור" אשקלון  רח' ברגר ב666/
שמשון    "ע"ש חי מיכאל" אשקלון  שכ' שמשון יהודה הלוי
שמשון    "ע"ש קורבנות השואה" אשקלון  שכ' שמשון 436/3
שמשון    "ע"ש רבנו חיים בן עטר זצ"ל" אשקלון  פינת גורדון מול ביה"ס רמב"ם
גבעת ציון    "עולי בבל" אשקלון  ג.ציון רח' אפרים ב500/
גבעת ציון    "עולי פרס ע"ש אלי כהן" אשקלון  רח' הרצל
מגדל    "עולי צפון אפריקה" אשקלון  שכ' שמשון א57/
שמשון    "עזרא הסופר" אשקלון  רחוב בן עטר מול בית ספר אור חיים
שמשון    "על שם משכן חיים" אשקלון  רח' הסופרים היהודים 10/2
שמשון    "עץ החיים" אשקלון  רח' הקקיון
אפרידר    "פאר ישראל" אשקלון  רח' אפרים
גבעת ציון    "פועלי צדק" אשקלון  שמשון ליד בלוק 267 (מקלט)
שמשון    "צדיקי ספי " אשקלון  רמת אשכול 2044/6
רמת אשכול    "קהילת יעקב" אשקלון  שביל הראל יעקב חכם ת.ד 5041
אפרידר    "קהילת נצח ישראל" אשקלון  שמשון ליד בלוק 1022
שמשון    "ר' מאיר בעל הנס" אשקלון  עתיקות ב' 103/1
שמשון    "רעים" אשקלון  שפירא אחרי בלוק 748
שמשון    "רשב"י " אשקלון  א.צור 403
שמשון    "רשב"י" אשקלון  נאות אשקלון רח' נוה שלום 12
שמשון    "שבות ישראל נאות אשקלון" אשקלון  ר'ח גולני 21
ברנע    "שירת הים" אשקלון  ג.ציון ש.שרה 733/5
גבעת ציון    "שלום עופרי ז"ל" אשקלון  רח' הכרם
מגדל    "שערי ישועה" אשקלון  רח' העבודה
מגדל    "שערי נצחון" אשקלון  גבריאל דניאל 116/1
שמשון    "שערי צדק" אשקלון  רח' מנדלה מוכר ספרים
שמשון    "שערי רחמים" אשקלון  ג.ציון רח' שי
גבעת ציון    "שערי שמים" אשקלון  בת חין 7 ג.פרחים
שמשון    "שערי תימן" אשקלון  רח' שפירא 6
שמשון    "תורה ותפילה" אשקלון  שי עגנון 187
שמשון    "תורת חיים" אשקלון  ברנע ת.ד 16
ברנע    "תורת משה" אשקלון  שמשון
שמשון    "תפילה למשה" אשקלון  רח' הנשיא 97
אפרידר    "תפילת ראובן" אשקלון 
  תימני  "אשרת" אשרת  אשתאול
  תימני  "נוה ירושלים" אשתאול  אשתואל
  תימני  "נצח ישראל" אשתאול 
  ספרדי  "אביר יעקב" באר שבע 
  ספרדי  "אברמוב דניאל" באר שבע 
  מרוקאי  "אהבה ואחווה" באר שבע 
  מרוקאי  "אהבת חנה" באר שבע 
  גרוזיני  "אהבת ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "אהבת ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "אהבת ישראל 1" באר שבע 
  ספרדי  "אהבת שלום" באר שבע 
  אשכנזי  "אהבת תורה" באר שבע 
  מרוקאי  "אהל אברהם" באר שבע 
  אשכנזי  "אהל אברהם" באר שבע 
  מרוקאי  "אהל יעקב" באר שבע 
  מרוקאי  "אהל יצחק" באר שבע 
  ספרדי  "אהל משה" באר שבע 
  ספרדי  "אהל משה ומצליח בידו" באר שבע 
  מעורב  "אהל שמעון- בני"י" באר שבע  ת.ד. 4160
  בוכרי  "אור אבנר" באר שבע 
  פרסי  "אור מאיר חי" באר שבע 
  ספרדי  "אור שלום" באר שבע 
  ספרדי  "אור תורה" באר שבע 
  ספרדי  "אורות הזוהר" באר שבע 
  ספרדי  "אורח חיים" באר שבע 
  מרוקאי  "אורח חיים" באר שבע 
  מרוקאי  "אחדות ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "אלי כהן" באר שבע 
  ספרדי  "אליהו הנביא" באר שבע 
  מרוקאי  "אמת ואמונה" באר שבע 
  מרוקאי  "אריאל" באר שבע 
  פרסי  "ארץ קדושה אברהם" באר שבע 
    "ב. מדרש ע"ש בית יוסף" באר שבע 
  ספרדי  "בית אבות" באר שבע 
  אשכנזי  "בית אבות הנגב" באר שבע 
  אשכנזי  "בית אברהם" באר שבע 
  ספרדי  "בית אברהם" באר שבע 
  אשכנזי  "בית אברהם סטרומה" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אהרון" באר שבע 
  ספרדי  "בית אל" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אל" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אל 1" באר שבע 
  ספרדי  "בית אל- עולי הודו" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אליהו" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אליהו 1" באר שבע 
  מרוקאי  "בית אליהו 2" באר שבע 
  אשכנזי  "בית אפריים" באר שבע 
  גרוזיני  "בית בנימין" באר שבע 
  מעורב  "בית היאס אוניברסיטה" באר שבע 
  אשכנזי  "בית חב"ד המרכזי" באר שבע 
    "בית חולים סורוקה" באר שבע 
    "בית חי ר' מכלוף דמרי" באר שבע 
  ספרדי  "בית יאיר מזוז" באר שבע 
  אשכנזי  "בית יונה" באר שבע 
  ספרדי  "בית יוסף" באר שבע 
  ספרדי  "בית יוסף 1" באר שבע 
  ספרדי  "בית יעקב" באר שבע 
  מרוקאי  "בית יעקב" באר שבע 
  ספרדי  "בית יצחק גבלי" באר שבע 
  ספרדי  "בית ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "בית מדרש תורת משה" באר שבע 
  אשכנזי  "בית מכתשים" באר שבע 
  מרוקאי  "בית מרדכי" באר שבע 
    "בית ספר חב"ד" באר שבע 
  מרוקאי  "בית שלמה" באר שבע 
  ספרדי  "בית שמואל" באר שבע 
  מרוקאי  "בני ציון" באר שבע 
  מרוקאי  "בני שלמה" באר שבע 
  ספרדי  "ברית אחים" באר שבע 
  מרוקאי  "ברית שלום" באר שבע 
  מרוקאי  "ברית שלום 1" באר שבע 
  ספרדי  "ברכת כהנים" באר שבע  ת.ד. 6060
  ספרדי  "גאולה" באר שבע 
  מרוקאי  "גשר לעם" באר שבע 
    "האבות" באר שבע 
  ספרדי  "הדיגת" באר שבע 
  אשכנזי  "הדסה" באר שבע 
  ספרדי  "היכל דוד" באר שבע 
  ספרדי  "היכל קדושי ישראל" באר שבע 
  ספרדי  "היכל שלמה" באר שבע 
  ספרדי  "הישועה" באר שבע 
  אשכנזי  "הכיפתי" באר שבע 
  אשכנזי  "המרכזי- מצדה" באר שבע 
    "הפועל המזרחי" באר שבע 
  ספרדי  "הר חברון" באר שבע 
  אשכנזי  "הרב אליהו כץ" באר שבע 
  ספרדי  "הרב דוד כהן בספרדי" באר שבע 
  מרוקאי  "השל"ה הקדוש" באר שבע 
  ספרדי  "ויקהל משה" באר שבע 
  מרוקאי  "וישכם אברהם" באר שבע 
  ספרדי  "זכור לאברהם" באר שבע 
  ספרדי  "חברון" באר שבע 
  מרוקאי  "חוני המעגל" באר שבע 
  מעורב  "חוצות להב" באר שבע 
  מרוקאי  "חיבת ציון" באר שבע 
  ספרדי  "חללי צה"ל" באר שבע 
  מרוקאי  "חסד ליעקב" באר שבע 
    "חסדי דוד ומשה הנאמנים" באר שבע 
  מרוקאי  "יגל יעקב ישמח ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "יד אליהו" באר שבע 
  גרוזיני  "יד לאחים" באר שבע 
  מרוקאי  "יוסף חיים" באר שבע 
  ספרדי  "יסודות מאיר" באר שבע 
  ספרדי  "ישורון" באר שבע 
    "ישיבת באר שבע" באר שבע 
  מרוקאי  "ישמח משה" באר שבע 
    "ישראל" באר שבע 
  אשכנזי  "ישראל הצעיר" באר שבע 
  מרוקאי  "כולל בית יצחק" באר שבע 
  ספרדי  "כסא מצליח" באר שבע 
  מרוקאי  "כתר תורה" באר שבע 
  מרוקאי  "לב מלכים" באר שבע 
  ספרדי  "לגריבה" באר שבע 
  מרוקאי  "למען שמו באהבה" באר שבע 
  ספרדי  "מגן אברהם" באר שבע 
  מרוקאי  "מגן דוד" באר שבע 
  ספרדי  "מגן דוד לעולי בבל" באר שבע 
  פרסי  "מגן חסידים" באר שבע 
  אשכנזי  "מולדת בית שמואל" באר שבע 
  אשכנזי  "מחזיקי הדת" באר שבע 
  ספרדי  "מלאך רפאל" באר שבע 
  מרוקאי  "מנחת יעקב" באר שבע 
  אשכנזי  "מסילות אור" באר שבע 
  מרוקאי  "מעיין" באר שבע 
  ספרדי  "מעיין" באר שבע 
  גרוזיני  "מעיין חיים" באר שבע 
  מרוקאי  "מעיינות" באר שבע 
  אשכנזי  "מקיף הא" באר שבע 
  פרסי  "מרדכי הצדיק" באר שבע 
    "מרכז לבריאות הנפש" באר שבע 
  אשכנזי  "מרכזי" באר שבע 
  ספרדי  "מרכזי ע"ש אליהו" באר שבע 
  ספרדי  "משה שלום" באר שבע 
    "נווה יוסף חיים" באר שבע 
  אשכנזי  "נחלת יוסף ומרים" באר שבע 
  מרוקאי  "נחלת יצחק ואהל" באר שבע 
  מעורב  "נצח ישראל" באר שבע 
  תימני  "נתיב השבים" באר שבע 
  מרוקאי  "נתיבות היושר" באר שבע 
  מרוקאי  "נתיבות שלום" באר שבע 
  תימני  "סוכת שלום" באר שבע 
    "סיני (כולל)" באר שבע 
  מרוקאי  "ע"ש בבא סאלי" באר שבע 
  ספרדי  "ע"ש ר' חי טייב" באר שבע 
  מרוקאי  "עוז ותעצומות" באר שבע 
  פרסי  "עולי אירן" באר שבע 
  גרוזיני  "עולי גרוזיה" באר שבע 
  גרוזיני  "עולי גרוזיה 1" באר שבע 
  ספרדי  "עולי לוב" באר שבע 
  פרסי  "עולי פרס" באר שבע 
  אשכנזי  "עולי רומניה" באר שבע 
  אשכנזי  "עולי רוסיה" באר שבע 
  ספרדי  "עולי תורכיה" באר שבע 
  ספרדי  "עוסקי תורה" באר שבע 
  ספרדי  "עזרא הסופר" באר שבע 
  ספרדי  "עזרא הסופר 1" באר שבע 
  תימני  "עזרת אחים" באר שבע 
  מרוקאי  "עין יעקב" באר שבע 
  מעורב  "על עדתי- הכיפה" באר שבע 
  אשכנזי  "עץ חיים" באר שבע 
  אשכנזי  "פועלי אגודת ישראל" באר שבע 
  ספרדי  "צמח ברוך" באר שבע 
  מעורב  "צעירי חזון עובדיה" באר שבע 
  אשכנזי  "קדושי אושוויץ" באר שבע 
  אשכנזי  "קדושי יאסי" באר שבע 
  אשכנזי  "קהילה החרדית" באר שבע 
  ספרדי  "קווקזי" באר שבע 
  אשכנזי  "קול ברמה" באר שבע 
  מרוקאי  "ר' אליעזר" באר שבע 
  ספרדי  "ר' יעקב אבוחצירא" באר שבע 
  ספרדי  "ר' ישועה ללום" באר שבע 
  מרוקאי  "ר' שמעון בר יוחאי" באר שבע 
    "רינת ירושלים" באר שבע 
  מעורב  "רינת מרים" באר שבע 
  מרוקאי  "רינת רחל" באר שבע 
  מרוקאי  "רמות אור" באר שבע 
    "רמות אור יהל" באר שבע 
  מרוקאי  "רמות אל" באר שבע 
    "רמות בנימין יהודה" באר שבע 
  פרסי  "רפאל זדה" באר שבע 
  אשכנזי  "שארית הפליטה" באר שבע 
  מרוקאי  "שארית ישראל" באר שבע 
  אתיופי  "שבו בנים" באר שבע 
  תימני  "שבזי" באר שבע 
  מעורב  "שבטי ישראל" באר שבע 
  ספרדי  "שבת אהבת אחים" באר שבע 
  מרוקאי  "שבת אחים" באר שבע 
  מרוקאי  "שבת אחים נוה נוי" באר שבע 
  ספרדי  "שושן" באר שבע 
  ספרדי  "שיבת ציון" באר שבע 
  ספרדי  "שלום הגליל" באר שבע 
  ספרדי  "שמעון שלום" באר שבע 
  ספרדי  "שנות חיים" באר שבע 
  מרוקאי  "שער השמיים" באר שבע 
  גרוזיני  "שערי בנימין" באר שבע 
  ספרדי  "שערי צדק לצעירים" באר שבע 
  ספרדי  "שערי ציון" באר שבע 
  ספרדי  "שערי רחמים" באר שבע 
  מרוקאי  "שערי רחמים" באר שבע 
  פרסי  "שערי רחמים" באר שבע 
  מרוקאי  "שערי שלום" באר שבע 
  אשכנזי  "שערי שמיים" באר שבע 
  פרסי  "שערי תשובה" באר שבע 
  מרוקאי  "תהילה לדוד" באר שבע 
  ספרדי  "תורה וחיים" באר שבע 
  ספרדי  "תורה וחיים 1" באר שבע 
  מרוקאי  "תלפיות חביבה" באר שבע 
  מרוקאי  "תפארת ישראל" באר שבע 
    "תפארת שלמה ישראל" באר שבע 
  מרוקאי  "תפילת אבות" באר שבע 
  מרוקאי  "תפילת חנה" באר שבע 
  אשכנזי  "תקומת ישראל" באר שבע  בארותיים
  אשכנזי  "מרכזי" בארותיים  בדולח
  ספרדי  "בדולח" בדולח 
  אשכנזי  "בוסתן הגליל" בוסתן הגליל  בורגתה
  ספרדי  "מרכזי" בורגתה  ביריה ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" ביריה 
  מעורב  "בית אלעזרי" בית אלעזרי 
  אשכנזי  "בית אריה" בית אריה 
  ספרדי  "תהילה לדוד" בית אריה  ד.נ. עמק שורק 76880
  אשכנזי  "הגדול" בית גמליאל  ד.נ. עמק שורק 76880
  אשכנזי  "השטיבל" בית גמליאל  ד.נ. עמק שורק 76880
  אשכנזי  "מנחת שי" בית גמליאל  שד' מנחם בגין
  מרוקאי  "אוהל יצחק אבוחצירא" בית דגן  טרומפלדור 12
  תימני  "אוהל תורה" בית דגן  קפלן 5
  ספרדי  "אחדות ישראל" בית דגן  התאנה 3
  מרוקאי  "אלי כהן" בית דגן 
  אשכנזי  "אשכנזים" בית דגן  ז'בוטינסקי 8
  תימני  "בית אל" בית דגן  קפלן 5
  תימני  "חמדת ישראל" בית דגן  שבזי
  מרוקאי  "חסד לאברהם" בית דגן  קפלן 5
  תימני  "ישורון" בית דגן  שבזי 80
  תימני  "מתיבתא דשמעון הצדיק" בית דגן  כצנלסון 17
  תימני  "נצח ישראל" בית דגן  שבזי 18
  תימני  "עץ חיים - לולוי" בית דגן  הגולן 17
  תימני  "עץ חיים - מיידני" בית דגן  ז'בוטינסקי
  תימני  "פועלי צדק" בית דגן  הבנים
  תימני  "פעולת צדיק" בית דגן  רמב"ם 53
  תימני  "שבזי- בית יוסף" בית דגן  שבזי
  תימני  "שבזי- דמארי" בית דגן  שבזי 80
  תימני  "תפארת ישראל" בית דגן  כצנלסון 65
  תימני  "תפארת ישראל" בית דגן  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" בית הגדי  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" בית הגדי  בית הלוי
  אשכנזי  "מרכזי" בית הלוי 
  אשכנזי  "בית העמק" בית העמק  בית זית
  ספרדי  "נוה שלום" בית זית  בית חנניה
  אשכנזי  "מרכזי" בית חנניה  בית יוסף מקוד 10865
  ספרדי  "בית יוסף" בית יוסף  בית יצחק
  אשכנזי  "מרכזי" בית יצחק-שער חפ  בית מאיר
  ספרדי  "בית כנסת מרכזי" בית מאיר  בית נקופה
  מרוקאי  "החפץ חיים" בית נקופה  ד.נ. אבטח 79239
  ספרדי  "מרכזי" בית רבן  אליהו 90/1
  מרוקאי  "אבנר מלול" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "אברהם רחימא" בית שאן  מרכז שווקים
  מרוקאי  "אהבת ישראל" בית שאן  אלי כהן
  ספרדי  "אהבת שלום" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "אוהל יוסף" בית שאן  שכונה ג'
  פרסי  "אוהל יעקב וחי" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "אוהל יצחק" בית שאן  שכ' ב'
  פרסי  "אוהל ישראל" בית שאן  העיר העתיקה
  מרוקאי  "אוהל שלמה" בית שאן  שכ' א' 2
  אשכנזי  "אור החיים" בית שאן  שכ' ג
  מרוקאי  "אור שמעון" בית שאן  שכ' ד'
  מרוקאי  "אלי כהן" בית שאן  שכ' ד'
  מרוקאי  "אליהו הנביא" בית שאן  שכ' ט"צ מקלט
  מרוקאי  "אמת ליעקב חסד לאברהם" בית שאן  העיר העתיקה
  אשכנזי  "אשכנזי מרכזי" בית שאן  שכ' ג'
  מרוקאי  "בית אל" בית שאן  שכ' ד'
  מרוקאי  "בית יעקב" בית שאן  אלי כהן
  מרוקאי  "בית יצחק" בית שאן  אליהו 5
  מרוקאי  "בית יצחק ויעקב" בית שאן  ת.ד. 131
  מעורב  "בית מדרש אזורי" בית שאן  בנה ביתך
  מרוקאי  "בנה ביתך כבתחילה" בית שאן  בני עקיבא
  מרוקאי  "בני עקיבא" בית שאן  שכ' ג'
  ספרדי  "ברית יצחק" בית שאן  בי"ס גולני
  מרוקאי  "גולני" בית שאן  שכ' ג'
  ספרדי  "ג'רבת ג'רבה" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "היכל הארבעה" בית שאן  שכ' ג' 46
  פרסי  "היכל שלמה" בית שאן  שכ' א' 105
  פרסי  "זכור לאברהם" בית שאן  שכ' א'
  פרסי  "חידושי משה" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "חסד לאברהם" בית שאן  שכ' א' 111
  פרסי  "יגל יעקב" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "יד יצחק" בית שאן  שכ' ד'
  פרסי  "יוסף מאיר" בית שאן  אליהו 491
  פרסי  "ישורון" בית שאן  ת.ד. 44
  מעורב  "ישיבה תיכונית" בית שאן  שאול המל 68
  פרסי  "ישמח ישראל" בית שאן  שכ' א'
  פרסי  "מגן אברהם" בית שאן  אלי כהן 422/5
  מרוקאי  "מזרחי שמואל" בית שאן  שכ' ג'
  מרוקאי  "מפתן צעירים" בית שאן  שכ' ט' 848
  מרוקאי  "מקור ברוך" בית שאן  בי"ס מקיף
  מעורב  "מקיף דתי" בית שאן  אליהו 485
  מרוקאי  "קהילת יעקב" בית שאן  בי"ס מקיף
  מעורב  "קול יעקב" בית שאן  אליהו 596
  מרוקאי  "ר' דוד ומשה" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "ר' יעקב חזוט" בית שאן  בי"ס רמב"ם
  מעורב  "רמב"ם" בית שאן  שכ' ג' 250/1
  מרוקאי  "רשב"י" בית שאן  בי"ס שאול המלך
  מרוקאי  "שאול המלך" בית שאן  החלוצים 117
  ספרדי  "שער הרחמים" בית שאן  בי"ס מאיר
  מרוקאי  "שער השמיים" בית שאן  אלי כהן - אמת וצדק
  פרסי  "שערי ישראל" בית שאן  שכ' ג'
  פרסי  "שערי צדק" בית שאן  אליהו
  מרוקאי  "תורה וחיים" בית שאן  ע"י מועצה מקומית
  מרוקאי  "תורת משה" בית שאן  בי"ס תחכמוני
  מרוקאי  "תחכמוני" בית שאן  שכ' א' 94
  תימני  "תפארת ישראל" בית שאן  שכ' ד' 121/1
  מרוקאי  "תפארת שלמה" בית שאן  אמרי אמת 3
  אשכנזי  "אגודת אברכים" בית שמש  הגפן 116/2
  פרסי  "אדרת אליהו" בית שמש  רמת לחי
  מרוקאי  "אהבה ואחוה" בית שמש  שד' הירקון 12/3
  ספרדי  "אהבת ישראל" בית שמש  רח' הרצל
  מרוקאי  "אהבת צדיקים" בית שמש  תפארת משה
  ספרדי  "אהל משה" בית שמש  גני שמש 249/5
  מרוקאי  "אוהל שלמה" בית שמש  נחל דולב 59/6
  ספרדי  "אור ברמה" בית שמש  הנשיא 9
    "אור החמה - מחנה ישראל" בית שמש  הנשיא 214/8
  מרוקאי  "אור ישראל" בית שמש  נחל לכיש 16/8
  ספרדי  "אחדות ישראל" בית שמש  בן גוריון 74
  ספרדי  "אחדות ישראל" בית שמש  הרצל 707/3
  מרוקאי  "בבא סאלי" בית שמש  נחל אילון
    "בוסטון" בית שמש  חזון איש 37
  אשכנזי  "ביאלה" בית שמש  אור שמח
  אשכנזי  "ביאלה" בית שמש  נחל אוריה
    "בישטנא" בית שמש  האיריס 14/10
  ספרדי  "בית אסתר" בית שמש  שפת אמת 5
  ספרדי  "בית דוד ואליהו" בית שמש  שפת אמת 6
    "בית ומנוחה" בית שמש  מעשי חייא
  ספרדי  "בית יעקב צבי" בית שמש  הנשיא 3
  אשכנזי  "בית מנחם" בית שמש  אור החיים 10
  אשכנזי  "בית תורה ותפילה" בית שמש  חזון איש 4
    "בני ישיבות" בית שמש  נחלת רביבים
    "בני הישיבות" בית שמש 
  מרוקאי  "ברית כהונא" בית שמש  הארזים 240/2
  מרוקאי  "ברית שלום" בית שמש  נחל לכיש 16/2
  ספרדי  "גאולת ישראל" בית שמש  בית ישראל 3
    "גאון דוד" בית שמש  ריב"ז 3
  אשכנזי  "גדולת מרדכי" בית שמש  רמת בית שמש ב'
  מעורב  "דתי לאומי" בית שמש  השיטה 516
  ספרדי  "הדר יעקב" בית שמש  עמק הזיתים 196
  מרוקאי  "הזוהר" בית שמש  מרכז מסחרי 5
    "הנקודה שערי תשובה" בית שמש  שפת אמת 24
    "הקהילה התורנית" בית שמש  ריב"ל פנית ריב"ז
  ספרדי  "משכן התורה ריב"ל" בית שמש  ריב"ז 7
  אשכנזי  "נודע ביהודה" בית שמש  גני שמש 191/3
    "נווה צדק" בית שמש  הנשיא 231
  מרוקאי  "נווה שלום" בית שמש  משק עזר 166/2
  מעורב  "נחום לוי" בית שמש  ביאליק 90/6
    "נחל שלום" בית שמש  אמרי אמת 3
  מרוקאי  "נחלת החיים" בית שמש  ביאליק 50
  מרוקאי  "נעים זמירות" בית שמש  הכלנית 35
  מרוקאי  "ספרדי מרכזי" בית שמש  גור אריה 89/9
  מרוקאי  "עדות לשושן" בית שמש  סביון 201
  מרוקאי  "עטרת החיים" בית שמש 
  מרוקאי  "עטרת שלום" בית שמש  דליה 234
  מרוקאי  "עטרת שלמה" בית שמש 
  תימני  "ענף עץ אבות" בית שמש  רמב"ם 128
  מרוקאי  "עץ החיים" בית שמש  רמב"ש
  תימני  "עץ החיים" בית שמש  השבעה 15/1
  מרוקאי  "עץ יוסף" בית שמש  נחל רפאים
    "פני שמואל" בית שמש 
  תימני  "צעירי תימן" בית שמש  התבור 9
  אשכנזי  "קהילת דתית לאומית" בית שמש  מרכז מסחרי סביון
  אשכנזי  "קהלת הגבעה" בית שמש  הגפן 1263
  בוכרי  "קיבוץ גלויות" בית שמש  רמב"ם 21
    "קרית חינוך" בית שמש  ביאליק 78/3
  ספרדי  "קרן לע"נ ר' מסעוד איבגי" בית שמש  קלמן מגן 65/4
  מעורב  "קרן מגן דוד" בית שמש 
  ספרדי  "רמב"ש א'" בית שמש 
  אשכנזי  "רמב"ש א'" בית שמש 
  ספרדי  "רמב"ש ב'" בית שמש  הרצל 633/24
  מרוקאי  "רשב"י מגן דוד" בית שמש  הנשיא 232
  מרוקאי  "רשב"י משק עזר" בית שמש 
    "רשת אור אליהו" בית שמש  ת.ד.1293
  אשכנזי  "שבטי ישראל" בית שמש  הגפן 1108
  מרוקאי  "שבת אחים" בית שמש  האתרוג 306
    "שובו" בית שמש  רמב"ם 37
  ספרדי  "שובי תשובה" בית שמש  רמב"ם
  ספרדי  "שומרי שבת" בית שמש  מרכז מסחרי 2
  מרוקאי  "שיבת ציון" בית שמש  ארלוזרוב
  תימני  "שלום שבזי" בית שמש  ראובן 37
  אשכנזי  "שמחת אליהו" בית שמש  נחל שורק 18
  ספרדי  "שמחת חיים" בית שמש  הרצל 7
    "שעלי תורה" בית שמש  הנורית
  מרוקאי  "שערי לימוד" בית שמש  מרכז מסחרי 16
    "שערי צדק" בית שמש  השבעה 4
  פרסי  "שערי רחמים" בית שמש  החלוצים 10
  ספרדי  "שערי רפאל" בית שמש 
    "שערי תפילה" בית שמש  ת.ד. 50300
  אשכנזי  "תגל הארץ" בית שמש  הרצל 631/20
  מרוקאי  "תהילת ישראל" בית שמש 
  אשכנזי  "תורני לאומי גבעת שרת" בית שמש  בית ישראל 15/5
  ספרדי  "תורת בצלאל" בית שמש 
  ספרדי  "תורת חסד" בית שמש  חזון איש 22/10
    "תפארת הנח"ל" בית שמש  ביאליק 68/5
  מרוקאי  "תפארת יונתן" בית שמש  השבעה 55/18
  אשכנזי  "תפארת ישראל" בית שמש  מקלט 20
    "תפארת עובדיה" בית שמש 
  ספרדי  "תפארת שלום" בית שמש 
  ספרדי  "אוהל משה" בית שקמה 
  ספרדי  "מרכזי" בית שקמה 
  ספרדי  "עץ חיים" בית שקמה  ביתן אהרן
  אשכנזי  "מרכזי" ביתן אהרן  סוף חפץ חיים
  אשכנזי  "אהל אברהם- תולדות ישורון" ביתר עילית  חפץ חיים 9
  ספרדי  "אהל מועד דרך חיים" ביתר עילית  בבא סאלי 20
  ספרדי  "אוהל יוסף" ביתר עילית  סלונים
  ספרדי  "אוהל יעקב" ביתר עילית  בעל שם טוב 3
  ספרדי  "אוהל שלמה" ביתר עילית  לוביביץ פ. אש קודש
  ספרדי  "אליהו הנביא וינון " ביתר עילית  המודעי
  ספרדי  "ארזי ביתר (היכל התורה)" ביתר עילית  נדבורנה 2
  אשכנזי  "באר אברהם" ביתר עילית  זוויל 15/12
  ספרדי  "ביאלה- חלקת יהושוע" ביתר עילית  נדבורנה 9
  אשכנזי  "ביאן " ביתר עילית  כף החיים
  אשכנזי  "בית משה " ביתר עילית  מבוא מרגלית 9
  אשכנזי  "בני ירושלים פרושים" ביתר עילית  חפץ חיים
  תימני  "בני תורה יוצאי תימן" ביתר עילית  סלונים 15
  ספרדי  "גאולה קרובה- בני עזרא" ביתר עילית  זוויל 1
  אשכנזי  "דברי ישכר ( קליוונד )" ביתר עילית  קעניג 1
  אשכנזי  "הדרת ירושלים- דר' שמחה " ביתר עילית  חזו"א 4
  אשכנזי  "הדרת מנחם- אמשינוב" ביתר עילית  זוויל 2
  אשכנזי  "היכל יעקב ( אברכי ביתר )" ביתר עילית  נדבורנה 29
  ספרדי  "היכל עובדיה- תפארת החיים" ביתר עילית  רח' הדף היומי
    "היכל פינטו" ביתר עילית  נדבורנה 29
    "היכל פנחס" ביתר עילית  התעוררות התשובה 2
    "המלך דוד " ביתר עילית  הגר"א 1/3
  אשכנזי  "הספריה החסידית ( חבד )" ביתר עילית  בעש"ט 5
  ספרדי  "וויזניץ - שטיבלך" ביתר עילית  אלעזר המודעי 9
    "זוועהיל בית מרכזי" ביתר עילית  חת"ס 8
    "זכרון חנוך" ביתר עילית  זוויל 10
  אשכנזי  "חב"ד" ביתר עילית  כף החיים 39
    "חמדת ימים" ביתר עילית  זוויל 25
    "חניכי הישיבות" ביתר עילית  ברסלב 1
  ספרדי  "חסדי אבות" ביתר עילית  יוסף קארו
  אשכנזי  "חסידי ברסלב " ביתר עילית  קנייבסקי
  אשכנזי  "חסידי סדיגורה" ביתר עילית  התעוררות התשובה 2
  ספרדי  "יד סופר ערלוי" ביתר עילית  אריאלי 15/2
  ספרדי  "יחד שבטי ישראל" ביתר עילית  אור החיים 12
  ספרדי  "ישועה ורחמים" ביתר עילית  חזון איש 5
  ספרדי  "ישועות מלכו" ביתר עילית  זוויל 2
  אשכנזי  "ישיבת הרן חכם צבי" ביתר עילית  נדבורנה 1
    "כלל חסידי" ביתר עילית  צדקה 3
  אשכנזי  "לעלוב ( משנת אברהם )" ביתר עילית  אם הבנים ( בסוף )
  אשכנזי  "לעלוב תפילת אברהם" ביתר עילית  ר"ע 100
    "לציון ברינה " ביתר עילית  סלונים 6
  ספרדי  "מאורות ביתר" ביתר עילית  אוירבך 32
  ספרדי  "מנחת שי-מה טוב ומה נעים " ביתר עילית  אור החיים 4
  אשכנזי  "מעשה חייא - מנחת שלמה " ביתר עילית  מילובביץ 1
  ספרדי  "משכן הקודש" ביתר עילית  מבוא מרגלית
  ספרדי  "משכן מרדכי" ביתר עילית  אש קודש 22
  אשכנזי  "נדבורנה" ביתר עילית  יוסף קארו 11
  ספרדי  "נזר שלום וברכה-אור וערכים" ביתר עילית  אם הבנים 3
  אשכנזי  "נחלת יוחנן- פינס קרלין" ביתר עילית  אריאלי 1
    "נטעי מאיר" ביתר עילית  התניא 4
  ספרדי  "סלונים" ביתר עילית  ברסלב 2
    "עטרת הנחל" ביתר עילית  אור החיים 12
  אשכנזי  "עטרת הנצח ברסלב" ביתר עילית  כף החיים פ' אוירבך
  אשכנזי  "עטרת צבי- תפארת צבי" ביתר עילית  בן זכאי 17
  ספרדי  "עם סגולה (מתמידים ) " ביתר עילית  בעל שם טוב 6
  תימני  "עץ חיים" ביתר עילית  חזו"א 6
  ספרדי  "פאר ביתר" ביתר עילית  יוסף קארו 2
  ספרדי  "פאר הריב"ש" ביתר עילית  התניא ( פינת רוזין
  אשכנזי  "פתחי עולם חב"ד" ביתר עילית  דברי חיים 9
  אשכנזי  "צאנז" ביתר עילית  כף החיים 41
  ספרדי  "קאליב ( ארה"ב )עת רצון" ביתר עילית  נועם אלימלך 2
  ספרדי  "קדושת פינחס { בוסטון }" ביתר עילית  אריאלי 3
  אשכנזי  "קהילת אוהל תורה" ביתר עילית  בעש"ט 5
  אשכנזי  "קהל חסידים" ביתר עילית  בבא סאלי 1
  אשכנזי  "קליוולנד" ביתר עילית  נדבורנה 34
  ספרדי  "קרלין" ביתר עילית  חז"א 6
    "ראחמיסטריבקע" ביתר עילית  בן איש חי
  תימני  "שבזי" ביתר עילית  אור החיים 2
  ספרדי  "שומרי העיר " ביתר עילית  בעל שם טוב 5
  מעורב  "שטיבלך המרכזי" ביתר עילית  אלעזר המודעי 21
  ספרדי  "שם משמעון" ביתר עילית  סלונים 15
  ספרדי  "שמחת יוסף" ביתר עילית  חזו"א 6
  ספרדי  "שמחת יצחק" ביתר עילית  ר"ע 32
    "שער אליעזר קרטשניף" ביתר עילית  חת"ס 8
  ספרדי  "תפארת אברהם אלימלך" ביתר עילית  זוועהיל 31
  ספרדי  "תפארת ביתר (יחווה דעת)" ביתר עילית  רבי עקיבא 31
  אשכנזי  "תפארת מרדכי שלמה" ביתר עילית  נועם אלימלך 2
  ספרדי  "תפארת נהוראי" ביתר עילית  ד.נ. אבטח 79210
  ספרדי  "אור אברהם" בן זכאי  ד.נ. אבטח 79210
  ספרדי  "הגדול" בן זכאי 
  אשכנזי  "בן עמי" בן עמי  ד.נ. אבטח 79250
  אשכנזי  "מרכזי" בני דרום  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "בני יהודה" בני יהודה  השקדים
  תימני  "אוהל דוד" בני עי"ש  ערבי הנחל
  ספרדי  "הרשב"י" בני עי"ש  רח' הרב יחיא אליגמשא
  תימני  "מקור חיים" בני עי"ש 
    "משכן שלום" בני עי"ש  רח' ערבי נחל
  בלדי  "עץ חיים" בני עי"ש 
  ספרדי  "צעירי עדות המזרח" בני עי"ש 
    "רשב"י לעולים" בני עי"ש 
    "שערי צדק" בני עי"ש 
    "תפארת ישראל" בני עי"ש 
  אשכנזי  "מרכזי" בניה  סמטת ההגנה-היסמין
יעקב  ספרדי  "אוהל יעקב" בנימינה  העצמאות
    "אור החיים" בנימינה  הנדיב
    "ושבו בנים" בנימינה  הנדיב
    "סוכת שלום" בנימינה  העצמאות
    "עץ חיים" בנימינה  הנדיב
    "קדושי השואה" בנימינה  הרקפת
    "שערי צדק" בנימינה  האירוס 3
ת.ד 61
ישורון  ספרדי  "שערי ציון" בנימינה  העצמאות
    "שערי רחמים" בנימינה  קרן היסוד
    "תפארת בנימין" בנימינה  העצמאות
    "תפארת ישראל" בנימינה 
  תימני  "בצת" בצת  בקוע
  תימני  "ישורון" בקוע  בקוע
  תימני  "סוכת שלום" בקוע  בקוע
  תימני  "תפארת ישראל" בקוע  בר גיוארה
  מרוקאי  "אהבת שלום" בר גיורא  בר יוחאי ד.נ. מרום הגליל
  מעורב  "מרכזי" בר יוחאי 
  אשכנזי  "עם ישראל חי" ברור חיל  ד.נ. לב השומרון 44835
    "ישיבה" ברכה  ד.נ. לב השומרון 44835
  ספרדי  "מרכזי" ברכה 
  ספרדי  "בית יוסף" ברכיה 
  ספרדי  "מרכזי ישן" ברכיה 
  ספרדי  "מרפא חיים" ברכיה 
  ספרדי  "ברק" ברק  ד.נ. אפרים
    "מרכזי" ברקן 
  ספרדי  "מרכזי" בת הדר  בת חפר
  אשכנזי  "מרכזי" בת חפר  ויצמן 65
    "אגודות נצח" בת ים  ניצנה 16
    "אהבה ואחוה" בת ים  חלוצים 7
    "אוהל מועד" בת ים  החרמון 4
    "אוהל ששון" בת ים  הפלמ"ח 16
    "אור החיים" בת ים  בי"ס גבעתי
    "אור החמה" בת ים  גבעתי 6
    "אור ישראל" בת ים  מוהליבר 4
    "אורות התורה" בת ים  ירושלים 40
    "אחדות ישראל" בת ים  ב"ס בן גוריון
    "בבקוב" בת ים 
שכ' בובוב    "בית אבות - בובוב" בת ים  בן - ציון ישראל 15
    "בית אל (לוב)" בת ים  הפועל 16
    "בית אל ב'" בת ים  אדמור מבובוב
    "בית יהושע" בת ים  סמטת הכרמל
    "בית יעקב" בת ים  מתתיהו גיניס
    "בית ישראל" בת ים  יוספטל 78
    "בית עובדיה" בת ים 
    "בית שלום סיידה" בת ים  סמ' סיגריות
    "בנ"ע רמת - הנשיא" בת ים  נגבה 16
    "בני עקיבא" בת ים  הרצל 62
    "בני עקיבא" בת ים  ניסנבאום
    "בת קול" בת ים  יצחק שדה
    "גבורי ישראל" בת ים  הגבעות 2
    "היכל אליהו" בת ים  סוקולוב 5
    "היכל יעקב" בת ים  ירושלים 67
    "המרכזי בת ים" בת ים  ויצמן 65
    "המרכזי עמידר" בת ים  אנה פרנק
    "הנשיא חבד" בת ים  סמטת החרמון
    "הראל בוכרים" בת ים  מעבר משה ישי
    "הרמב"ם" בת ים  כצנלסון 39
    "ותיקים רמת יוסף" בת ים  הגבול 28
    "זכרון משה" בת ים  בה"ס נחום ניר 25
    "זכרון קדושים" בת ים  מגדלי נחום
    "חב"ד" בת ים  אורט הבונים
    "חיי נועם - המיישר" בת ים  מלון סאן
    "חיי שלמה" בת ים  ניסנבאום
    "חיים שאל" בת ים  בלופר 37
    "חסידי ודומסק" בת ים  רב קוקיס 3
    "חסידים - נועם אלימ" בת ים  הפלמ"ח 24
    "יד קדושים" בת ים  ב"ס עקיבא - נגבה 10
    "יוצאי טורקיה" בת ים  בר אילן 40
    "ישיבת אדר"ת" בת ים  מעברת בת - ים
    "מ"ג" בת ים  הפלמ"ח 16
    "מאור אל" בת ים  חנה סנש
    "מגדלי ים תיכון" בת ים  ב"ס ראשונים פרלשטיין 20
    "מגן אברהם" בת ים  ליבורנו 12
    "מורשות אבות" בת ים  רוטשילד 6
    "מורשת דורות" בת ים  העצמאות 23
    "מחזיקי תורה" בת ים  סאלד 11
    "מחנה ישראל" בת ים 
    "מנין צעירים" בת ים 
    "מנין צעעירים בית וגן רב קוק 17" בת ים  עמידר
    "מעייני החיים" בת ים  ב"ס שרת - אולפנים
    "מקדש מלך" בת ים  העצמאות 16
    "מרום ישראל" בת ים  סמטת הורדים
    "מרכז ר. יוסף" בת ים  בת ימון
    "משה ואהרון" בת ים  מ. הסיגריות
    "משכן ישראל" בת ים  השופטים
    "נזר יוסף" בת ים  ויצמן 9
    "נעם אלימלך ב'" בת ים  רח' מוהליבר
    "נתיבות ישראל" בת ים  ויצמן 65
    "סוכת שלום" בת ים  חלוצים 7
    "סיני" בת ים  כצנלסון 39
    "עדת ישורון" בת ים  ב"ס צפורי
    "עוז דוד" בת ים  הפלמ"ח 22
    "עולי בבל" בת ים  חשמונאים 36
    "עולי תורכיה" בת ים  וייצמן 65
    "עץ חיים" בת ים  נגבה 10
  ספרדי  "עקיבא (יוצאי לוב)" בת ים  ליבורנו 36
    "פאר יפית" בת ים  הגבעות 8
    "צור משה" בת ים  קרן יסוד 1
    "צעירי רמת עוז" בת ים  ליבורנו 18
    "קדושי עם ישראל" בת ים  השלושה 10
    "ר' מאיר בעל הנס" בת ים  וייצמן 65
    "רינת משה" בת ים  יצחק שדה
    "רמב"ם" בת ים  בר אילן 27
    "רמות ים" בת ים  קרן היסוד 19
    "רמת עופר" בת ים  צריף 3 מעברה
    "רשב"י" בת ים  רטשילד 18
    "רשב"י" בת ים  בזל 5
    "שבת אחים" בת ים  מחרוזת 38/2
    "שבת אחים" בת ים  פרלשטיין 29
    "שיבת ציון" בת ים  וייצמן 25
    "שירי דוד" בת ים  שד' העצמאות 17 פינת רסקו
  תוניסאי  "שלום ורעות" בת ים  מעבר ישי 6
    "שערי צדק" בת ים  בי"ס חשמונאים
    "שערי ציון" בת ים  בי"ס תחכמוני
    "שערי שמים" בת ים  עוזיאל 25
    "תורת ישרים" בת ים  בי"ס תחכמוני
    "תחכמוני - היכל צב" בת ים  רבינוביץ' 15
    "תפארת בנים" בת ים  הגיבורים 1
    "תפארת ציון" בת ים  בי"ס תחכמוני
    "תפילת אחים" בת ים 
שכונה חדשה  אשכנזי  "בת עין מערב" בת עין  מרכז הישוב
  אשכנזי  "מרכזי" בת עין  מרכז הישוב
  ספרדי  "עדות מזרח" בת עין  בת שלמה
  אשכנזי  "אשכנזי" בת שלמה  בת שלמה
  תימני  "תימני" בת שלמה  גאולי תימן
  תימני  "נצח ישראל" גאולי תימן  גאולי תימן
  תימני  "תפארת ישראל" גאולי תימן  גבע כרמל
  ספרדי  "מרכזי" גבע כרמל  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" גבעולים  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" גבעולים 
  מעורב  "כל ישראל" גבעת ברנר  המצפה 9
    "איילת השחר" גבעת זאב  שבט בנימין 59
  אשכנזי  "אשכנז" גבעת זאב  האתרוג 1
  מעורב  "בני עקיבא" גבעת זאב  המכבים 25
    "דרכי נועם" גבעת זאב  אצל משפחת שטרית ת.ד. 981
הר שמואל    "הר שמואל" גבעת זאב  המכבים 50
  אשכנזי  "חב"ד" גבעת זאב  האתרוג 2
    "כתר בנימין" גבעת זאב  עופרה 5
    "מאיר שמואל" גבעת זאב 
גבעון    "מורשת גבעון" גבעת זאב  ערוגות 19
    "מצפה שמואל" גבעת זאב  שבט בנימין 59
  ספרדי  "מרכז רוחני - ספרדי" גבעת זאב  המכבים 46
    "מרכז רוחני קול נבואה" גבעת זאב  המצפה 9
    "משכן יוסף" גבעת זאב  ערוגות 19
    "נוה הגבעה" גבעת זאב  המכבים 25
    "נוה שלום" גבעת זאב  האתרוג 89
    "קארלין סטולין" גבעת זאב  גבעת יערים
  תימני  "בית דוד" גבעת יערים  גבעת ישעיהו
  ספרדי  "שבת אחים" גבעת ישעיהו  גבעת ניל"י
  ספרדי  "גבעת ניל"י" גבעת ניל"י  הראשונים
  אשכנזי  "המרכזי" גבעת עדה 
  מרוקאי  "הרשב"י" גבעת עדה 
  תימני  "חסד אל" גבעת עדה 
  מרוקאי  "שערי צדק" גבעת עדה 
  תימני  "תפארת ישראל" גבעת עדה  פרץ 29
  ספרדי  "אהבה ואחוה" גבעת שמואל  נימרובר 2
  ספרדי  "אהבת אחים" גבעת שמואל  הנשיא 6
  ספרדי  "אור ישראל - מדרש שמואל" גבעת שמואל  הנשיא 12
  ספרדי  "בית אל" גבעת שמואל  גן יסמין
  אשכנזי  "בית וקאנטרי" גבעת שמואל  העבודה 1
  אשכנזי  "בית מתתיהו" גבעת שמואל  שד' העצמאות
  אשכנזי  "היכל יהודה" גבעת שמואל  בר אילן
  אשכנזי  "המרכזי" גבעת שמואל  הנשיא 53
  אשכנזי  "מניין הצעירים" גבעת שמואל  ביאליק (ביס ממ"ד)
  ספרדי  "משכן יוסף ושלמה" גבעת שמואל  הנשיא 17
  ספרדי  "משכן שלמה - נתיבי אמת" גבעת שמואל  זבולון המר
רמת הדר  אשכנזי  "נווה שמואל" גבעת שמואל  ביבי נתניהו
  אשכנזי  "פארק שיקמים" גבעת שמואל  ביאליק פינת הזיתים
  אשכנזי  "קרליבך " לכו רננה"" גבעת שמואל  רחבת אילן
  אשכנזי  "רמת אילן" גבעת שמואל  פרדס רוזנבלום
  ספרדי  "שבת אחים" גבעת שמואל  מורשת זבולון
  אשכנזי  "שירה חדשה" גבעת שמואל  פרדס רוזנבלום
  ספרדי  "שלום ורעות" גבעת שמואל  שד' הגיבורים
  אשכנזי  "תפארת ישראל" גבעת שמואל  גונן 5
  תימני  "אהבת ציון" גבעתיים  גורדון 6
  אשכנזי  "אהל משה" גבעתיים  פועלי הרכבת 4
  אשכנזי  "אהל שם" גבעתיים  צה"ל 7
  אשכנזי  "אמוני מרדכי" גבעתיים  ארלוזרוב 14 א'
  אשכנזי  "ארלוזרוב" גבעתיים  כצנלסון 22
  ספרדי  "אשכנזי" גבעתיים  סירקין 23
  אשכנזי  "בית אברהם" גבעתיים  טייבר 57
  ספרדי  "בית אל" גבעתיים  גולומב 12
  ספרדי  "בית אליהו" גבעתיים  ההסתדרות 1
  אשכנזי  "בית בנ"ע" גבעתיים  גלבוע 11
  ספרדי  "בית יוסף" גבעתיים  לכיש 24
  אשכנזי  "בית קרלין" גבעתיים  הפועל הצעיר 14
  אשכנזי  "בית רמב"ם" גבעתיים  הרצוג 44
  אשכנזי  "בית שמואל" גבעתיים  הרצוג 32
  אשכנזי  "גבורת מרדכי" גבעתיים  טייבר 25
  אשכנזי  "גבעת רמב"ם" גבעתיים  טייבר 27
  ספרדי  "החדש" גבעתיים  גונן 3
  אשכנזי  "הרמ"ה" גבעתיים  אידמית 3
  אשכנזי  "זכרון קדושים" גבעתיים  כצנלסון 68
  אשכנזי  "ט"ל" גבעתיים  הפועל הצעיר 12
  ספרדי  "טור סיני" גבעתיים  הל"ה 56
  אשכנזי  "מנין הצעירים" גבעתיים  כצנלסון 30
  ספרדי  "מרדכי הצדיק" גבעתיים  שינקין 43
  אשכנזי  "עין יעקב" גבעתיים  טייבר 65
  אשכנזי  "קהילת הצעירים" גבעתיים  אידמית 1
  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" גבעתיים  רותם 6
  תימני  "רמב"ם" גבעתיים  מצולות ים 1
    "שלוה" גבעתיים  גונן 3
  ספרדי  "שלום על ישראל" גבעתיים  כ"ג 11
  אשכנזי  "תפארת אבות" גבעתיים  לכיש 7
  אשכנזי  "תפארת ישראל" גבעתיים  שינקיו 91
  אשכנזי  "תפארת צבי" גבעתיים  גדיד
  אשכנזי  "גדיד" גדיד 
  ספרדי  "גדיש" גדיש 
  תימני  "גדעונה" גדעונה  שבזי 8
  תימני  "אגודת תפארת ישראל" גדרה  ויצמן 21
  תימני  "אהל יעקב" גדרה  כפר אליהו
  מעורב  "אולפנת בהר"ן" גדרה  וייצמן
  תימני  "אור החיים" גדרה  העצמאות 6
  תימני  "אור מציון" גדרה  אלי כהן 12/1
  ספרדי  "אלי כהן" גדרה  הג"א 6
  תימני  "אשל סעדיה" גדרה  הג"א 6
  אשכנזי  "בית יצחק" גדרה  הג"א
  תימני  "הרמב"ם" גדרה  גמליאל
  תימני  "זכור לאברהם" גדרה  יהודה 6
  תימני  "חיי שלום" גדרה  זבולון 34
  ספרדי  "חיי שלום" גדרה  הבילויים 23
  אשכנזי  "ישורון" גדרה  ויצמן 18
  תימני  "משכן משה" גדרה  פינס 2
  מעורב  "נוסח אחיד" גדרה  גמליאל 19
  תימני  "נצח ישראל" גדרה  מנשה 30
  תימני  "נר חיים" גדרה  וייצמן 53
  תימני  "סגולת ישראל" גדרה  וייצמן 53
  תימני  "סיני" גדרה  יהודה 6
  אשכנזי  "ע"ש פרידמן" גדרה  ראובן 1
  אתיופי  "עולי אתיופיה" גדרה  שבטי ישראל 38
  תימני  "עזרת אחים" גדרה  שבזי 8
  תימני  "עץ חיים" גדרה  גמליאל 17
  תימני  "עץ חיים" גדרה  מנשה 22
  תימני  "עץ יוסף" גדרה  זבולון
  תימני  "פורת יוסף" גדרה  הג"א 6
  תימני  "שבזי" גדרה  ראובן 5
  תימני  "שבת אחים" גדרה  ראובן 25
  ספרדי  "שערי ירושלים" גדרה  יששכר
  תימני  "שערי צדק" גדרה  שמעון
  תימני  "תפארת ישראל" גדרה  לוי 3
  תימני  "תפארת ישראל" גדרה  גורן
  ספרדי  "מרכזי" גורן 
  מעורב  "מרכזי" גיאה  ד.נ. עמה"י 14980
  אשכנזי  "מרכזי" גינוסר  מרכז המושב
מושב גמזו  ספרדי  "אהל משה" גמזו  מרכז המושב
מושב גמזו  חסידי  "בית הכנסת החסידי" גמזו  מרכז המושב
מושב גמזו  אשכנזי  "היכל רפאל" גמזו  רחוב הבראש
מושב גמזו  תימני  "משכן שלום" גמזו  גן אור
  אשכנזי  "גן אור" גן אור  גן יאשיה
  אשכנזי  "מרכזי" גן יאשיה  השופטים
  מרוקאי  "אהבת שלום" גן יבנה  קיבוץ גלויות
  מרוקאי  "אוהל יעקב" גן יבנה  מירון
  תימני  "אוהל משה" גן יבנה  השיטה
  תימני  "אוהל שלום" גן יבנה  דוד המלך
  תימני  "אוהל תורה" גן יבנה  השופטים
  מרוקאי  "אור החיים" גן יבנה  בית ספר סיני
  מרוקאי  "בבא סאלי" גן יבנה  תורה ועבודה
  אשכנזי  "בית הכנסת הגדול" גן יבנה  הרצל
  מעורב  "בני עקיבא" גן יבנה  עמידר 27
  תימני  "חזון עובדיה" גן יבנה  שבזי
  תימני  "כנסת ישראל" גן יבנה  דוד המלך
  תימני  "מגן אבות" גן יבנה  אלי כהן
  תימני  "נוה שלום" גן יבנה  הרצל
  כורדי  "ספרדי" גן יבנה  בר יוחאי
  מרוקאי  "רבי דוד משה" גן יבנה  התבור
  מרוקאי  "רשבי"י מכבים" גן יבנה  עמידר
  תימני  "שבת אחים" גן יבנה 
  ספרדי  "גן נר" גן נר 
  ספרדי  "גן נר צפון" גן נר  גני טל
  אשכנזי  "גני טל" גני טל  עין חנוך
  אשכנזי  "אהבת אחים" גני תקווה  ים המלח 58
  תימני  "אוהל שם" גני תקווה  סמטת הר סיני
  אשכנזי  "הגדול" גני תקווה  הרי יהודה
ישמח משה  אשכנזי  "המרכזי" גני תקווה  עין גלים 30
  ספרדי  "יוסף שלום" גני תקווה  סמטת הר סיני
  תימני  "מגן דוד" גני תקווה  סמטת הר סיני
  ספרדי  "נווה שלום" גני תקווה  מקלט ישיבת בית אליהו
  ספרדי  "סוכת דוד" גני תקווה  ביה"ס בית יעקב
  תימני  "עץ חיים" גני תקווה  סמטת הר סיני
  תימני  "ציון שיח שפתותיים" גני תקווה  הגולן
  אשכנזי  "צעירי ישראל" גני תקווה  עמק זבולון
  ספרדי  "שבת אחים" גני תקווה  ביה"ס בית יעקב
  מעורב  "שלום ורעות" גני תקווה  סמטת הר סיני
  ספרדי  "שער השמים" גני תקווה  עין גנים 26
  ספרדי  "שערי רחמים" גני תקווה  הרמה
  מרוקאי  "תורת חיים" גני תקווה  הרי יהודה
  תימני  "תפארת בנים" גני תקווה  גפו
  מרוקאי  "ישני חברון" גפן  גשר מקוד 15157
  ספרדי  "גשר" גשר  האילנות 33
  אשכנזי  "מרכזי" גת רימון 
  ספרדי  "דבורה

  ספרדי  "דבורה" דבורה  ד.נ. עמה"י 15130
  אשכנזי  "מרכזי" דגניה ב'  דוב"ב ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" דוב"ב  דור
  ספרדי  "מרכזי" דור 
  ספרדי  "אביר יעקב" דימונה 
  ספרדי  "אהבת אליהו" דימונה 
  ספרדי  "אהבת שלום" דימונה 
  אשכנזי  "אהל זאב" דימונה 
  ספרדי  "אהל יצחק" דימונה 
  ספרדי  "אהל ישראל" דימונה 
  ספרדי  "אור דוד" דימונה 
  ספרדי  "אור הגנוז" דימונה 
  ספרדי  "אור החיים" דימונה 
  ספרדי  "אור תורה" דימונה 
  פרסי  "אלי כהן" דימונה 
  ספרדי  "אלפסי" דימונה 
  ספרדי  "בית אברהם" דימונה 
  ספרדי  "בית אפרים" דימונה 
  ספרדי  "בית דוד" דימונה 
  ספרדי  "בית מאיר" דימונה  ע"י ביהכ"נ מקור חיים
  ספרדי  "בית מנורה" דימונה 
  ספרדי  "בן עטר" דימונה 
  אשכנזי  "האשכנזים הגדול" דימונה 
  אשכנזי  "היכל מיכאל" דימונה 
  ספרדי  "הרמב"ם" דימונה 
  ספרדי  "זכור לאברהם" דימונה 
  ספרדי  "ישמח משה" דימונה  רחבת שאול המלך
  ספרדי  "כולל גאון יעקב" דימונה 
  ספרדי  "מאור ישראל" דימונה 
  ספרדי  "מגן אליהו" דימונה 
  ספרדי  "ממשית א'" דימונה 
  ספרדי  "ממשית ב'" דימונה 
  ספרדי  "נווה חורש א'" דימונה 
  ספרדי  "נווה חורש ב'" דימונה 
  ספרדי  "נחלי אמונה" דימונה 
  ספרדי  "נצח ישראל" דימונה 
  ספרדי  "נתיב חיים" דימונה 
  ספרדי  "נתן אלבז" דימונה 
  ספרדי  "סיני" דימונה 
  ספרדי  "עץ החיים" דימונה 
  ספרדי  "קוממיות" דימונה 
  ספרדי  "ר' חיים טייב" דימונה 
  ספרדי  "שבת אחים" דימונה 
  ספרדי  "שיבת ציון" דימונה 
  ספרדי  "שילה" דימונה 
  הודי  "שערי צדק" דימונה 
  הודי  "שערי שמיים" דימונה 
  ספרדי  "תיכון דוד" דימונה 
  ספרדי  "תפילה לדוד" דימונה  דישון ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" דישון  דלתון ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "דלתון 1" דלתון  דלתון ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "דלתון 2" דלתון  הדר עם
  אשכנזי  "מרכזי" הדר עם  יורדי הים
גני צבי  תימני  "אהבת ישראל" הוד השרון  בבלי 3
גיורא  ספרדי  "אוהל משה" הוד השרון  שמעון הצדיק
  לא ידוע  "אלי כהן" הוד השרון  מבצע קדש 2
גיל עמל  תימני  "אריאל" הוד השרון  שחל 15 פ. גולומב
  לא ידוע  "בית אל" הוד השרון  יורדי הים
גני צבי  תימני  "בית יעקב" הוד השרון  הדר
  אשכנזי  "הדר" הוד השרון  האהבה 2
מגדיאל מרכז  ספרדי ירושלמי  "הוד יוסף" הוד השרון  האהבה 2
מגדיאל מזרח  ספרדי - ירושלמי  "היכל יוסף" הוד השרון  בן גמלא 30
  לא ידוע  "הרב קוק" הוד השרון  נצח ישראל
  תימני  "הרמב"ם" הוד השרון  חשמונאים 4
נווה נאמן  לא ידוע  "הרשב"י" הוד השרון  שמעון הצדיק
  עירקי  "זכרון משה" הוד השרון  דרך השרון 72
  אשכנזי  "חב"ד" הוד השרון  נצח ישראל
  תימני  "ישורון" הוד השרון  בבלי 2
גיורא  ספרדי  "ישורון עולי עירק" הוד השרון  מעייני 5
  משולב  "ישיבת אור הנצח" הוד השרון  שמעון הצדיק
  תימני  "כתר תורה" הוד השרון  הדבש
גני צבי  לא ידוע  "מאור עולם" הוד השרון  הגולן
גיל עמל  תימני  "מוריה" הוד השרון  התמר 15
  תימני  "מקור חיים" הוד השרון  ככר מגדיאל 1
  לא ידוע  "משכן יעקב" הוד השרון  השומר
נווה הדר  תימני  "נחלת אחים" הוד השרון  בן גמלא
  תימני  "נחלת אחים תימנים" הוד השרון  שמעון הצדיק
  ספרדי  "נצחון ישראל" הוד השרון  בן גמלא
  ספרדי  "ספרדי מרכזי" הוד השרון  מועדון הנוער שרת
  לא ידוע  "ע"ש אבו חצירה" הוד השרון  ככר מגדיאל 1
  אשכנזי  "ע"ש הרב מעייני" הוד השרון  במצע קדש 10
גיל עמל  תימני  "ע"ש מעייני" הוד השרון  המגן
  ספרדי  "ע"ש פגי ירון ז"ל" הוד השרון  הרשות 2
  לא ידוע  "עדת שלום" הוד השרון  מבצע משה 3
  ספרדי  "עולי המזרח - משכן רפאל" הוד השרון  מבצע משה
פ. הגולן  תוניסאי  "עולי לוב" הוד השרון  כנרת
גיל עמל  תימני  "עץ חיים" הוד השרון  שחל 15
  לא ידוע  "צעירים" הוד השרון  שחל 15
  תימני  "רמב"ם" הוד השרון  חשמונאים 6
  תימני  "רמב"ם" הוד השרון  רמת הדר
  ספרדי  "רמת הדר" הוד השרון  החשמונאים
  תימני  "שבזי" הוד השרון  מבצע משה
גיל עמל  תימני  "שבזי" הוד השרון  מבצע קדש 4
  תימני  "שבזי" הוד השרון  השומר
נווה הדר  לא ידוע  "שבת אחים" הוד השרון  בבלי 4
גיורא  מעורב  "שערי חסד" הוד השרון  שמעון הצדיק
  לא ידוע  "שערי שמים" הוד השרון  שחל 15
  תימני  "תפארת ישראל" הוד השרון 
  תימני  "בית אל" הודיה 
  ספרדי  "יוסף חי" הודיה  השקד
  מעורב  "הראל" הר אדר  מרכז הישוב
  מעורב  "מרכזי" הר גילה  הס 10
    "אבי דוד" הרצליה  הר שומרון
    "אברהם אבינו" הרצליה  קבוץ גליות 8
    "אהבה ואחוה" הרצליה  סעדיה גאון 35
    "אהבת ישראל" הרצליה  מגן דוד 32
    "אהל יעקב" הרצליה  אבן גבירול 50
    "אהל מועד" הרצליה  גרינבאום שמעון
    "אהל משה" הרצליה  יצחק שדה 77
    "אהל שרה" הרצליה  הרי גלעד
    "אור החיים" הרצליה  הרב קוק 26
    "אור זרוע" הרצליה  נג'ר יצחק 15
    "אור ישראל" הרצליה 
    "אור שלום" הרצליה  ראש פינה 10
    "אחדות" הרצליה  סעדיה גאון 41
    "אחדות ישראל" הרצליה  הרב גורןן 41
    "אחים" הרצליה  י.ל. פרץ 14
    "ארם נהריים" הרצליה  ר"שי 4
    "בי"ס הנדיב" הרצליה  אבן שפריט 7/14
    "בי"ס חט"ב בן גוריון" הרצליה  העירית 3
    "בית אל נוף ים" הרצליה  המלקוש 3
    "בית אל עולי לוב" הרצליה  י.ל פרץ 28
    "בית אליעזר" הרצליה  אלפסי 6
    "בית דוד" הרצליה  מורדי הגיטאות 92
    "בית הלוי" הרצליה  העצמאות 37
    "בית חב"ד" הרצליה  מתתיהו משה
    "בית יואל" הרצליה  המגשימים
    "בית יוליאנה" הרצליה  שירת גאולים 4
    "בית יוסף בבלי" הרצליה  בר כוכבא 196
    "בית יוסף לוב" הרצליה  כצנלסון 28
    "בית ישראל" הרצליה  ש. אכדיה
    "בית שירנה" הרצליה  סירקין 34
    "בר אילן" הרצליה  רבי עקיבא 2/2
    "בר יוחאי" הרצליה  פתח תקוה 2/9
    "ברית שלום" הרצליה  נחמיה 13/16
    "גאולת ישראל" הרצליה  שוידלסון
    "הגדול" הרצליה  י.ל. פרץ 8
    "היכל אליעזר" הרצליה  מרבד הקסמים 18
    "היכל יהודה" הרצליה  המנהרה 14
    "היכל יהושע" הרצליה  המגינים 6
    "היכל מרדכי" הרצליה  בי"לו 4 משה"ב
    "היכל משה משה"ב" הרצליה  רביבס 55
    "היכל שלמה" הרצליה  בורוכוב 5
    "המרכזי נוה עמל" הרצליה  שער הים 14
    "המרכזי נוף ים" הרצליה  רבבים 35/5
    "הר סיני" הרצליה  קרן יגאל
    "הרב קוק" הרצליה  הגליל 1
    "ח ג"י" הרצליה  הר שומרון 8/10
    "חללי מינכן" הרצליה  דיצה 18
    "יד שלום" הרצליה  הרימונים 8
    "יונה הנביא" הרצליה  הפרסה 105
    "יוסף אלישע" הרצליה  הבשן 10
    "יוסף חיים" הרצליה  י.ל. פרץ 15
    "ישורון" הרצליה  הכלנית 16
    "ישמח ישראל" הרצליה  תור הזהב 4
    "כהן לוראין ע"ש אלי כהן" הרצליה  קבוץ גליות 808
    "כתר תורה" הרצליה  גיל 43
    "מגן אברהם" הרצליה  פתח תקוה 30/1
    "מגן צעירים" הרצליה  סוקולוב 99
    "מניין צעירים" הרצליה  רינה 18
    "מקדש מלך" הרצליה  טשרנחובסקי 16
    "מקור חיים" הרצליה  שכ' משה"ב 9/22
    "משה"ב ספרדי" הרצליה  חדוה 14
    "משכן ישראל" הרצליה  י.ל. פרץ 18
    "נוה שלום" הרצליה  יצחק שדה 7
    "נחלת צבי" הרצליה  החריצית 9
    "נצח ישראל" הרצליה  בר כוכבא 178/4
    "נר קדושים" הרצליה  כסופים 68/1
    "סוכת שלום" הרצליה  רוחמה 114
    "עולי מצרים" הרצליה  מורדי הגיטאות 105
    "עץ חיים" הרצליה  הנדיב 31
    "עקידת יצחק" הרצליה  בני בנימין 4
    "צעירי המזרח" הרצליה  יסוד המעלה 30
    "שארית ישראל" הרצליה  יצחק שדה 30
    "שבזי ע"ש צנעני" הרצליה  הרב עמיאל 7
    "שבטי ישראל" הרצליה  סנהדרין 16
    "שומר אמונים" הרצליה  מגן דוד 4
    "שומר ישראל" הרצליה  פתח תקוה 2/1
    "שערי חסד" הרצליה  פנקס 36
    "שערי צדק" הרצליה  רוחמה 179
    "שערי ציון" הרצליה  אילנות 29
    "שערי רחמים" הרצליה  הרב קוק
    "שערי שמיים" הרצליה  סעדיה גאון 35
    "שערי תפלה" הרצליה  הדר
    "תורה וחיים" הרצליה  הנדיב 31
    "תפארת בחורים" הרצליה  יצחק שדה 6ג
    "תפארת ישראל" הרצליה  שבזי 13
    "תפארת ישראל" הרצליה  דיצה 12
    "תפארת צעירים" הרצליה  חדוה 2
    "תפארת שלמה" הרצליה  ד.נ. ערבות הירדן 90668
  מעורב  "מרכזי" ורד יריחו  מושב זוהר
לכיש  ספרדי  "זוהר" זוהר  סמטת הבאר
    "אהבת שלום" זכרון יעקב  הלל יפה
    "אהל חנה" זכרון יעקב  הנדיב
    "אהל יעקב המרכזי" זכרון יעקב  חזור"א 1
    "אהל משה" זכרון יעקב  העליה 9
    "אהל רחל" זכרון יעקב  רמ"צ 834
    "אור יעקב" זכרון יעקב  העליה 7
    "בית אל" זכרון יעקב  תרע"ב 16
    "בית שם" זכרון יעקב  הלל יפה
    "דברי שלום" זכרון יעקב 
וילות בחורש    "החורש (בביה"ס)" זכרון יעקב  הנדיב
    "היכל רפאל הספרדי המרכזי" זכרון יעקב  הזית 9
    "זכרון מיכאל" זכרון יעקב  מדע' יחדיו
    "חב"ד" זכרון יעקב  הזית 7
    "חטיבה תורנית "מתיבתא" לנוער" זכרון יעקב  הזית 9
    "ישיבה לצעירים" זכרון יעקב  העבודה 5
    "מגדל דוד" זכרון יעקב  העליה
    "מול היקב" זכרון יעקב  תרע"ב
    "מחנה ישראל" זכרון יעקב  רמ"צ 832
    "מסילת ישרים" זכרון יעקב  הזית 5
    "מרכז לחינוך תורני" זכרון יעקב  הזית 5
    "משכן רפאל בני תורה" זכרון יעקב  נפתלי
    "נוה הברון שכונתי" זכרון יעקב  טרומפלדור 29 רמז
    "נוה עובד רמז" זכרון יעקב  גאולים 5
    "עקידת יצחק" זכרון יעקב 
ש. דרום    "רמבה" נ" זכרון יעקב  שבי ציון 7
    "רשב"י" זכרון יעקב  הרצל 76
    "שבזי" זכרון יעקב  סמטת הבאר
    "שערי ציון" זכרון יעקב  תרע"ב
    "תפארת בחורים" זכרון יעקב  רמ"צ 832
    "תפארת יעקב" זכרון יעקב  זכריה
  ספרדי  "עץ החיים" זכריה  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" זמרת  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" זמרת  זנוח
  ספרדי  "אהבת יעקב" זנוח  זנוח
  מרוקאי  "רשב"י" זנוח  ד.נ. הנגב
  מרוקאי  "יחיד" זרועה  חבצלת השרון
  אשכנזי  "מרכזי" חבצלת השרון  חבצלת השרון
  ספרדי  "עמידר" חבצלת השרון 
  ספרדי  "חבר" חבר  מושב חגור 45870
  ספרדי  "שערי שמיים" חגור  חגלה
  אשכנזי  "מרכזי" חגלה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "חד נס" חד-נס  בוטקובסקי
מרכז  אשכנזי  "אהבת ישראל" חדרה  אובטובסקי
ברנדס פאר  ספרדי  "אהבת ציון" חדרה  קיבוץ גלויות
  ספרדי  "אהבת שלום" חדרה  הראשונים 22
גבעת אולגה  מרוקאי  "אהבת שלום" חדרה  כ"ט בנובמבר
  ספרדי  "אהבת שלום" חדרה  נווה אליעזר 124
  ספרדי  "אוהל יהודה" חדרה  כ"ט בנובמבר
  ספרדי  "אוהל מאיר" חדרה  השרון
גבעת אולגה  פרסי  "אוהל משה" חדרה  רש"י 23
מרכז  אשכנזי  "אוהלי אשר" חדרה  השקד ברנדס
ברנדס פאר  תימני  "אור החיים" חדרה  סלוצקין
  תימני  "אחוזת אחים" חדרה  אולגה ג'
גבעת אולגה  אשכנזי  "אשכנזים" חדרה  הרב אורנשטיין
מרכז  אשכנזי  "בהכ"נ הישן" חדרה  הרב צעירי 124
נחליאל  תימני  "ביהכ"נ הגדול" חדרה  בי"ס יבנה הוגר 13
גבעת אולגה  ספרדי  "בית אברהם" חדרה  אולגה ג'
גבעת אולגה  טריפולי  "בית אל" חדרה  שכ' יצחק 3
נווה חיים  מרוקאי  "בית אליהו" חדרה  אולגה ב'
גבעת אולגה  טריפולי  "בית יוסף" חדרה  הגר"א 12
נווה חיים  תימני  "בית יוסף" חדרה  בתוך בית ספר
מרכז  תימני  "בית יעקב" חדרה  שיבת ציון אולגה ר'
גבעת אולגה  ספרדי  "בית יעקב" חדרה  כ"ט בנובמבר
  אשכנזי  "בית יצחק" חדרה  אולגה ב'
גבעת אולגה  מרוקאי  "בית ישראל" חדרה  סגל 3
  ספרדי  "בית מאיר" חדרה  השקד ברנדס
ברנדס פאר  תימני  "בני ציון" חדרה  שכ' ויצמן
נווה חיים  מרוקאי  "בר יוחאי" חדרה  דוד שמעוני סלע
נווה חיים  ספרדי  "ברית שלום" חדרה  שכון גזית
נווה חיים  אשכנזי  "גזית" חדרה 
  ספרדי  "גני אליעזר" חדרה  הגיבורים 74
מרכז  אשכנזי  "הגדול" חדרה  הכנסת
נווה חיים  אשכנזי  "הגדול" חדרה  גפנוביץ 7
  ספרדי  "היכל יוסף חים" חדרה  הנשיא 37
מרכז  אשכנזי  "היכל עציון" חדרה  שקצר 18
  ספרדי  "היכל רחמים" חדרה  הרמב"ן
נווה חיים  ספרדי  "המוהמ"ז" חדרה  הראשונים 16
גבעת אולגה  ספרדי  "הראשונים" חדרה  הרברט שמואל הנביא
מרכז  אשכנזי  "זיכרון קדושים" חדרה  ר' יעקב רקח
מרכז  ספרדי  "חזון גבריאל" חדרה  תרמ"ב 9
נחליאל  תימני  "חפץ ה'" חדרה  שיבת ציון 17
גבעת אולגה  אשכנזי  "יד לקדושים" חדרה  הגר"א
נווה חיים  תימני  "ישורון" חדרה  הראשונים 10
גבעת אולגה  ספרדי  "ישורון" חדרה  פינברג
ברנדס פאר  ספרדי  "כתר תורה" חדרה  קיבוץ גלויות
  ספרדי  "כתר תורה" חדרה  כפר ברנדס שכ' אפרים
ברנדס פאר  אשכנזי  "לאשכנזים" חדרה  שכון האזרחי
מרכז  אשכנזי  "לאשכנזים" חדרה  הנשיא 27
מרכז  אשכנזי  "לב לאחים" חדרה  הגיבורים
מרכז  אשכנזי  "לחסידים" חדרה  הגדוד העיברי 11
גבעת אולגה  מרוקאי  "מגן דוד" חדרה  מבצע עזרה
גבעת אולגה  מרוקאי  "מישיבת נפש" חדרה  הרב שלום צעירי 14
נחליאל  תימני  "מלאכת שלום" חדרה  על כנפי נשרים
נחליאל  תימני  "מת"ן" חדרה  אולגה ג
גבעת אולגה  תימני  "נווה הצדק" חדרה  קיבוץ גלויות
  ספרדי  "נווה שלום" חדרה  חפציבה
נווה חיים  תימני  "נזר הקדוש" חדרה  אצל
נחליאל  תימני  "נצח" חדרה  הבריגדה היהודית
גבעת אולגה  טריפולי  "נצח ישראל" חדרה  התנאים
  תימני  "נצח ישראל" חדרה  הברוש
ברנדס פאר  אשכנזי  "נר תמיד" חדרה  המפעלים 33
גבעת אולגה  תימני  "סוכת שלום" חדרה  אולגה ד
גבעת אולגה  טריפולי  "ע"ש ר" דבוש" חדרה  הגיבורים 122
מרכז  אשכנזי  "עולי רומניה" חדרה 
ברנדס פאר  תימני  "עזרת אחים" חדרה  בוטקובסקי
מרכז  ספרדי  "עטרת יצחק" חדרה  עולי הגרדום
נווה חיים  אשכנזי  "עטרת צבי" חדרה  אזוה"ת
גבעת אולגה  מעורב  "עץ החיים" חדרה  קיבוץ גלויות
  תימני  "עץ חיים" חדרה  בן צבי עובדים
ברנדס פאר  ספרדי  "עץ חיים" חדרה  גבעת ביל"ו ב'
נחליאל  תימני  "עץ חיים ביבל"ו" חדרה  נחליאל ג'
נחליאל  ספרדי  "פאר נחליאל" חדרה  חטיבת עודד נחליאל
נחליאל  ספרדי  "פאר ששון" חדרה  ביאליק בית יעקב
מרכז  תימני  "צעירי תימן" חדרה  הנביאים 16
גבעת אולגה  אשכנזי  "קדושי אירופה" חדרה  שכ' יוספטל
מרכז  מרוקאי  "קדושי ששת הימים" חדרה  רמב"ם
מרכז  ספרדי  "רמב"ם" חדרה  הנביאים
גבעת אולגה  תימני  "רמב"ם" חדרה  על כנפי נשרים
נחליאל  תימני  "רמב"ם" חדרה  בר אילן 24
נווה חיים  תימני  "רמב"ם" חדרה  מבצע עזרה
גבעת אולגה  תימני  "רמב"ם עולי תימן" חדרה 
ברנדס פאר  מעורב  "רשב"י" חדרה  כ"ט בנובמבר
  אשכנזי  "שארית הפלטה" חדרה  הלוי 22
  אשכנזי  "שבו" חדרה  קיבוץ גלויות 52
  תימני  "שבזי" חדרה  השושנים 20
  ספרדי  "שבת ציון" חדרה  אלי כהן
גבעת אולגה  מרוקאי  "שושנים לדוד" חדרה  ששת הימים
מרכז  ספרדי  "שיח מיכאל" חדרה  כצנלסון
מרכז  אשכנזי  "שכ' אפרים" חדרה  שכ' ויצמן שכון סלע
נווה חיים  אשכנזי  "שם מאיר" חדרה  מורדי הגטאות 43
  תימני  "שערי ציון" חדרה  שיבת ציון
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי ציון" חדרה  המפעלים
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי שלום" חדרה  אזורים אולגה
גבעת אולגה  ספרדי  "שערי תשובה" חדרה  הרב קוק
מרכז  אשכנזי  "תחכמוני צעירים" חדרה  הבריגדה 9
גבעת אולגה  ספרדי  "תפארת ישראל" חדרה  יציאת אירופה
  תימני  "תפארת ישראל" חדרה  תרע"ב 1
נחליאל  תימני  "תפארת ישראל" חדרה  בר אילן
נווה חיים  תימני  "תפארת ישראל" חדרה  נגיארה 5
נאות רחל
  תימני - בלדי  "אבי דוד" חולון  השיטה 37
רסקו א'
  תימני - בלדי  "אבי שלום" חולון  נחמיה 15
נווה ארזים
  ספרדי מרוקו  "אביר יעקב" חולון  יצחק הלוי 80
גרין
  ספרדי  "אברהם אבינו" חולון  לבון 1
נווה רמז
  ספרדי  "אהבה ואחווה" חולון  הקונגרס 32
רסקו ב'
  תימני  "אהבת אחים" חולון  ביל"ו 25
ק.העבודה
  ספרדי - בגדד  "אוהל בן שלום" חולון  יחזקאל 39
נווה ארזים
  תימני - שאמי  "אוהל משה אלפרחי" חולון  החצב 3
תל גיבורים
  ספרדי  "אור החיים" חולון  התחיה 14
נאות שושנים
  ספרדי  "אור ציון" חולון  הנביאים 37
נווה ארזים
  תימני - שאמי  "אורח חיים" חולון  הנביאים 5
נווה ארזים
  אשכנזי  "אחווה ורעות" חולון  התחיה 14
נאות שושנים
  אשכנזי  "אחים ורעים" חולון  יצחק ניסים 5
קרית מיכה  ספרדי  "אלי כהן" חולון  ברנר 9
גרין  לא ידוע  "ארם נהריים" חולון  מפרץ שלמה 100
קרית שרת  גרוזיני  "בית אברהם" חולון  שטרוק 8
רסקו ב'  אשכנזי  "בית אל - אשכנז" חולון  ככר ויצמן 4
ק. העבודה  ספרדי - בוכרי  "בית אל - בוכרים" חולון  ברדיצ'בסקי 9
נאות רחל  ספרדי  "בית דוד" חולון  מבצע סיני 24
תל גיבורים  ספרדי  "בית יוסף" חולון  ניסנבוים 8
מפדה  אשכנזי  "בית יצחק" חולון  המצודה 1
תל גיבורים  ספרדי - פרס  "בית כורש" חולון  לנדאו 12
ק. בן גוריון  אשכנזי  "בן גוריון א'" חולון  מוהליבר 15
רסקו ג'  ספרדי  "בן פורת יוסף" חולון  דבורה הנביאה 5
נווה ארזים  ספרדי  "בעל השדה" חולון  נחמיה 3
נווה ארזים  תימני - בלדי  "גאולי תימן" חולון  אלופי צה"ל 10
קריית שרת  ספרדי - מרוקאי  "גאולת ישראל" חולון  אהרונוביץ' 91
ק. בן גוריון  ספרדי  "גבורת יצחק" חולון  חביבה רייק 20
קריית שרת  אשכנזי  "גבורת ישראל" חולון  צאלים 34
נאות רחל  ספרדי  "גבעת רפאל" חולון  לנדאו 12
ק. בן גוריון  ספרדי  "דרכי נועם" חולון  הרב קוק 5
מרכז  אשכנזי  "הגדול" חולון  שד' קוגל 10
גרין  ספרדי  "היכל אליהו" חולון  שער ציון 25
קרית שרת  ספרדי  "היכל משה" חולון  אלופי צה"ל 35
קרית שרת  לא ידוע  "היכל רפאל" חולון  הגבעול 3
תל גיבורים  אשכנזי  "המרכזי ת"ג" חולון  ביאליק 29
ק. העבודה  אשכנזי  "הפועל המזרחי" חולון  נחמיה 1
נווה ארזים  ספרדי  "הר ציון" חולון  צרעה 3
נווה ארזים  ספרדי  "הרמב"ם" חולון  השילוח 23
קרית שרת  ספרדי  "הרמב"ם" חולון  רמב"ם 23
תל גיבורים  תימני - בלדי  "הרמב"ם" חולון  העליה השניה 37
נווה רמז  אשכנזי  "וותיקים" חולון  ורבורג 7 (במקלט)
רסקו ב'  ספרדי  "זכור לאברהם" חולון  מפרץ שלמה 100
ק. שרת  ספרדי  "זכור לאברהם - מקבצאל" חולון  יעבץ 9
מפדה  ספרדי  "זכר לקדושים" חולון  הצפירה 5
מרכז  אשכנזי  "זכרון לקדושים" חולון  השילוח 7
ק. שרת  אשכנזי - האר"י  "חב"ד" חולון  אלופי צה"ל 10
ק. שרת  גרוזיני  "חיים אברהם" חולון  עין גדי 17
ג'סי כהן  לא ידוע  "חללי דקר" חולון  החשמונאים 51
גרין  ספרדי  "חללי מערכות ישראל" חולון  טאמאטב 24
גרין  ספרדי  "חסד ואמת" חולון  אבן עזרא 3
נאות רחל  ספרדי  "חסד לאברהם ותורת משה" חולון  קדושי קהיר (בגן)
נאות רחל  ספרדי  "חסדי שמים" חולון  עין גדי 18
ג'סי כהן  ספרדי  "חפץ חיים" חולון  מסילת עולים 2
ג'סי כהן  לא ידוע  "יד הבנים" חולון  בן יהודה 12
מרכז  אשכנזי  "ישורון" חולון  לבון 3
נווה רמז  תימני - בלדי  "כנפי נשרים" חולון  שמריהו לוין 5-7
רסקו ב'  ספרדי  "כפוסי" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  ספרדי  "כתר תורה" חולון  משעול הפז 15
ק. בן גוריון  ספרדי  "מאיר עיניים" חולון  הופיין 17
ק. העבודה  ספרדי  "מגן דוד" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  לא ידוע  "מחנה אפריים" חולון  שמעיה 9
נווה ארזים  ספרדי - בבלי  "מישרים" חולון  הגר"א 39
נאות רחל  אשכנזי  "מעוז יעקב" חולון  ליד שער קראוזה (בתוך בית הספר)
  מעורב  "מקוה ישראל" חולון  ברדיצ'בסקי 10
נאות רחל  אשכנזי  "משכן אברהם" חולון  הדקל 5
ותיקים  לא ידוע  "משכן אליהו" חולון  הרב קוק 7
מרכז  אשכנזי  "משכן דוד" חולון  המעפילים 45
תל גיבורים  תימני - שאמי  "נווה שלום שבזי" חולון  יהודה הלוי 31
גרין  אשכנזי  "נחלת שלום" חולון  העצמון 4
רסקו ב'  תימני - שאמי  "נצח ישראל" חולון  זרובבל 7
ג'סי כהן  לא ידוע  "נצח ישראל" חולון  הגר"א 34
נאות רחל  ספרדי  "נתנאל" חולון  רוטשילד 12
גרין  ספרדי  "סודאי" חולון  ברנר 10
גרין  ספרדי  "סוכת שלום" חולון  קפאח 20
גרין  ספרדי  "סוכת שלום" חולון  מקלף 16
ק. בן גוריון  ספרדי  "סולם יעקב" חולון  קפלינסקי
מפדה  ספרדי  "סיני" חולון  סביון 7 (מול הפילבוקס)
תל גיבורים  פרסי  "ע"ש חללי צה"ל" חולון  דב הוז 31
נאות רחל  פרסי  "עולי משהד" חולון  החיים 4
תל גיבורים  ספרדי  "עטרת חכמים" חולון  צבי ש"ץ 12
גרין  תימני - בלדי  "עץ חיים" חולון  הסנהדרין 15
ג'סי כהן  ספרדי  "פחד יצחק" חולון  הלהב 49
א. התעשייה  לא ידוע  "צמח דוד" חולון  אלופי צה"ל 41
ק. שרת  פרסי  "צעירי איראן" חולון  אלופי צה"ל 37
ק. שרת  לא ידוע  "צעירים" חולון  אשתאול 5
נווה ארזים  ספרדי - עירקי  "קדושי בבל" חולון  הפלמ"ח 4
מרכז  ספרדי  "קדושי צה"ל" חולון  התותחנים 15
תל גיבורים  ספרדי  "רבי מאיר בעל הנס" חולון  סעדיה גאון 21
גרין  ספרדי  "רבן יוחנן בן זכאי" חולון  כיכר סטרומה 2
נאות רחל  ספרדי  "רחל אימנו" חולון  הרצוג 17
מרכז  תימני - בלדי  "שבות עם" חולון  שכטר 7
רסקו ב'  תימני - בלדי  "שיבת ציון" חולון  אלופי צה"ל 3
ק. שרת  לא ידוע  "שלום" חולון  הנביאים 68
נווה ארזים  תימני  "שלום שבזי" חולון  עין גדי 18
ג'סי כהן  ספרדי  "שער השמיים" חולון  זלמן ארן 4 (בי"ס דינור)
נאות רחל  ספרדי  "שערי ישועה" חולון  צרעה 6
נווה ארזים  תימני - בלדי  "שערי צדק" חולון  פרופ' שור
נווה ארזים  פרסי  "שערי ציון" חולון  ביאליק 29
ק. העבודה  ספרדי  "שערי רצון" חולון  עין גדי 1
ג'סי כהן  לא ידוע  "תורה ועבודה" חולון  הסנהדרין 27
ג'סי כהן  ספרדי  "תורה לשמה" חולון  חבקוק 5
נווה ארזים  לא ידוע  "תפארת בית יהודה" חולון  ד.נ. צ. השומרון
    "מרכזי" חומש  חוסן
  ספרדי  "מרכזי" חוסן  חזון ד.נ. מרום הגליל
    "חזון 2" חזון  חזון ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" חזון  חיבת ציון
  אשכנזי  "מרכזי" חיבת ציון  סעדיה פז 10/20 (במקלט)
שער עליה  ספרדי  "אבוחצירא ר' אברהם " חיפה  סעדיה גאון 25
ק' שפרינצק  ספרדי  "אבוחצירא ר' יעקב " חיפה  דרך יפו 79
עיר תחתית  ספרדי  "אבוחצירא ר' יעקב " חיפה  קלר 6
כרמל  אשכנזי  "אבות ובנים בית ישראל " חיפה  ערד 7
נוה יוסף  ספרדי  "אביר יעקב " חיפה  אבן גבירול 31
הדר  ספרדי  "אבן גבירול ר' שלמה " חיפה  אברבנאל 13
קרית חיים  ספרדי  "אברבנאל " חיפה  ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "אגודת ישראל " חיפה  בצלאל 5 (בית יעקב)
הדר  אשכנזי  "אהבת חסד " חיפה  גוש עציון 10
חליסה  ספרדי  "אהבת תורה " חיפה  מיכאל 1
הדר  אשכנזי  "אהבת תורה " חיפה  קרית הטכניון
קרית הטכניון  מעורב  "אהל אהרון " חיפה  שימקין 17
רמת בגין  אשכנזי  "אהל ברכה " חיפה  נפתלי אימבר 17
הדר  ספרדי  "אהל יעקב" חיפה  מדרגות דב גרונר (במדרגות)
תל - עמל  אשכנזי  "אהל יעקב " חיפה  גדליהו 1 (רח' נחמיאס)
נו"ש  ספרדי  "אהל משה " חיפה  הרצל 60
הדר  אשכנזי  "אהל משה,שאץ-ויזניץ " חיפה  נתיב אליעזר 5 ויזני'ץ
הדר  אשכנזי  "אהל נחמן " חיפה  ככר היינה 20
אחוזה  ספרדי  "אהל שם " חיפה  עבאס 14
הדר  אשכנזי  "אוהב ישראל " חיפה  ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "אור התורה " חיפה  קבוץ גלויות 28
עיר תחתית  ספרדי  "אור ישראל " חיפה  צייטלין 45
קרית חיים  ספרדי  "אורח חיים " חיפה  ברזילי 5
הדר  ספרדי  "אחוה - עדת הכורדים " חיפה  השלום 12
הדר  אשכנזי  "אחים ורעים " חיפה  גוש חלב 5
הדר  הודי  "אליהו הנביא " חיפה  שד' סיני 16
אחוזה  אשכנזי  "אליהו הנביא " חיפה  שד' הרא"ה 10 ק. שמואל
ק. שמואל  אשכנזי  "אליקים, בבי"ס הרא"ה " חיפה  שביל האמונה
קרית שמואל  אשכנזי  "אמונה" חיפה  חורב 26
אחוזה  אשכנזי  "אריאל - חורב " חיפה  סירקין 29
הדר  ספרדי  "ארם צובא " חיפה  דרך יד לבנים 210/1
דרך נו"ש  ספרדי  "באבא סאלי רינת אהרן " חיפה  גולומב 47
הדר עליון  מעורב  "בבי"ח "בני ציון" " חיפה  רחוב הרופא 30
אחוזה  אשכנזי  "בבי"ח "כרמל" " חיפה  רח' זלמן שניאור
ר.רמז  מעורב  "בבי"ח "פלימן" " חיפה  ת.ד. 9602
בת גלים  מעורב  "בבי"ח רמב"ם " חיפה  יאיר כץ 14
כרמל  אשכנזי  "בבי"ס "חוגים" " חיפה  גדליהו 1
נו"ש  מעורב  "בבית אבות הספרדי " חיפה  אידר 12
רמת בגין  אשכנזי  "בבית אבות כרמל " חיפה  אדם הכהן 3
זיו  אשכנזי  "בבית דינה " חיפה  בי"ח "כרמל"
  מעורב  "בי"ח "כרמל"" חיפה  בי"ח רמב"ם, ת"ד 9602
בת גלים   מעורב  "ביקור חולים " חיפה  אברבנאל 54
ק. חיים מערבית  אשכנזי  "בית אברהם " חיפה  מ.ח. שפירא
קרית שמואל  ספרדי  "בית אל " חיפה  הראשונים 108
ק. חיים  ספרדי  "בית אל " חיפה  התשעה, בלוק 3
נוה יוסף  ספרדי  "בית אל " חיפה  רח' משה חיים שפירא 16
ק. שמואל  ספרדי  "בית אל " חיפה  א"ל זיסו 26
ק. אליהו  ספרדי  "בית אל " חיפה  רח' נ"ז 44 ת.ד. 1013
ק. חיים  אשכנזי  "בית יצחק אהל חדוה " חיפה  ר' עקיבא 20
הדר   ספרדי  "בית מרגלית " חיפה  חרמון 31
הדר   אשכנזי  "בית ראובן " חיפה  גלבוע 46א
נו"ש   ספרדי  "בית תהילה " חיפה  שביל האמונה 3
ק. שמואל  אשכנזי  "בית תפילה " חיפה  התיכון 39א
נו"ש  אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  דרך יפו 147
ק. אליהו   אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  שד' סיני 16
אחוזה   אשכנזי  "בני עקיבא " חיפה  ארלוזורוב 11
הדר   אשכנזי  "בני תורה " חיפה  בצלאל 5
הדר   אשכנזי  "גאולה " חיפה  דרך אלנבי 126
ק. אליעזר  אשכנזי  "גבורת ישראל " חיפה  בורוכוב 34
רמות רמז  אשכנזי  "הגדול ברמות רמז " חיפה  גדליהו 1 (רח' נחמיאס)
נו"ש  אשכנזי  "הגרא" בישיבה " חיפה  מדרגות טוביה דוניה
הדר עליון   אשכנזי  "הדר עליון " חיפה  רח' חוף השנהב 43
הוד הכרמל  אשכנזי  "הוד הכרמל " חיפה  רח' שארית הפליטה 91
דניה   אשכנזי  "היכל אבנר " חיפה  סטרומה 5
שפרינצק    "היכל אליהו הנביא " חיפה  אינשטיין 52
  אשכנזי  "היכל אליעזר " חיפה  הרופא 30א
אחוזה  אשכנזי  "היכל בנימין זאב " חיפה  רח' מולדת 10 ק. שמואל
ק. שמואל  ספרדי  "היכל דוד " חיפה  אנקוה 3
שער העליה  ספרדי  "היכל השרון " חיפה  דרך אלנבי 126
ק. אליעזר  ספרדי  "היכל חיים חביב " חיפה  דרך צרפת 79 קומה ב'
רמת שאול   אשכנזי  "היכל חנה " חיפה  דרך צרפת 79 קומה א'
רמת שאול   ספרדי  "היכל חנינה " חיפה  הרצל 43
הדר   ספרדי  "היכל נתנאל " חיפה  הרב רפאל אנקווה
שער העליה   ספרדי  "היכל עוד יוסף חי " חיפה  ההגה 7
עין הים  ספרדי  "היכל קדושים " חיפה  חסן שוקרי 4
הדר  אשכנזי  "היכל רג'ינה " חיפה  תורה ועבודה 9 ק' שמואל
ק. שמואל  ספרדי  "היכל שלמה " חיפה  דרך הים 179
כרמל מערבי  מעורב  "היכל שלמה (תפילה למשה) " חיפה  דרך יד לבנים 97 (בבי"ס)
נוה יוסף  אשכנזי  "היכל שמואל " חיפה  נתיב חן 27
נו"ש  אשכנזי  "היכל שמשון " חיפה  כספי 11
בת גלים  אשכנזי  "הכללי לעדה א' " חיפה  יונתן 5
בת גלים  ספרדי  "הכללי לעדה ס' " חיפה  דרך הים 12 ת.ד 6057
כרמל  אשכנזי  "המרכזי בהר הכרמל " חיפה  הרב הרצוג 5
הדר הכרמל  אשכנזי  "המרכזי הגדול " חיפה  הרצל 60
הדר  אשכנזי  "המרכזי ובימ"ד " חיפה  ברל 41
זיו  אשכנזי  "המרכזי חסדי אבות " חיפה  הראשונים 55
קרית חיים מזרחית  אשכנזי  "המרכזי ק' חיים " חיפה  תורה ועבודה 14
ק. שמואל  אשכנזי  "המרכזי ק' שמואל " חיפה  רח' תל אביב 37-39
ק' אליהו  אשכנזי  "המרכזי קרית אליהו " חיפה  רח' משה חיים שפירא 20
ק. שמואל  אשכנזי  "המשמרת הצעירה " חיפה  אידר 25 (בגן הילדים)
רמת בגין  ספרדי  "הספרדי באחוזה " חיפה  דרך יפו 147-149
ק' אליהו   אשכנזי  "הפוהמ"ז " חיפה  משה חיים שפירא 20
ק. שמואל  אשכנזי  "הפוהמ"ז (א) " חיפה  גוש חלב 5
הדר  אשכנזי  "הפועל המזרחי " חיפה  המלך דוד 22
נוה דוד  ספרדי  "הרב יוסף חיים " חיפה  המלך דוד 22
נוה דוד  אשכנזי  "הרב צירלזון " חיפה  קדושי השואה 13
ק. שמואל   אשכנזי  "הרמה" חיפה  מ"ח שפירא 20
ק. שמואל   ספרדי  "הרשב"י " חיפה  רח' השרון 28 א'
בת גלים   אשכנזי  "השרון " חיפה  בודנהיימר 30
ק' שפרינצק  ספרדי  "התקוה (אור ישראל) " חיפה  בית אל 17
כרמל צפוני   אשכנזי  "התשבי - אהל יצחק " חיפה  רחבת בן ארצי 27
זיו  אשכנזי  "זיו ישראל" חיפה  מיכאל 37
הדר   ספרדי  "זכרון לאברהם " חיפה  סמולנסקין 7
אחוזה   אשכנזי  "חב"ד" חיפה  פרישמן 1
הדר  אשכנזי  "חב"ד " חיפה  בורוכוב 1
רמות רמז  אשכנזי  "חב"ד " חיפה  המלך עוזיהו 6
נוה דוד  ספרדי  "חכם אברהם " חיפה  צפורה זיי'ד 3 (הפועל)
הדר  אשכנזי  "חניכי הישיבות " חיפה  קליבנוב 27
נו"ש  ספרדי  "חסד לאברהם " חיפה  רח' התשעה 27
נוה יוסף   אשכנזי  "חסידי בעלז" חיפה  חרמון 3
הדר  אשכנזי  "חסידי בעלז " חיפה  ארלוזרוב 27
הדר   אשכנזי  "חסידי גור " חיפה  מיכאל 32א
הדר  אשכנזי  "חסידי צאנז " חיפה  יוסף 12
הדר  ספרדי  "חסידי קרלין סטולין " חיפה  גאולה 22
הדר  אשכנזי  "חסידי ראדזין " חיפה  יל"ג 11א
הדר  אשכנזי  "חת"ם סופר " חיפה  ר' עקיבא 40 (בביה"ס)
הדר עליון  אשכנזי  "יבנה - נצח ישראל " חיפה  אליעזר אלתר 34
רמת אלון  אשכנזי  "יבנה (בביה"ס) " חיפה  ביל"ו 7
הדר   ספרדי  "יגדיל תורה " חיפה  אבן עזרא 14
הדר  ספרדי  "יגל יעקב " חיפה  בר כוכבא 7
הדר   אשכנזי  "יד לאחים " חיפה  חטיבת כרמלי 46 א'
  ספרדי  "יחד שבטי ישראל " חיפה  ד' יד לבנים 57 (במדרגות)
עיר  ספרדי  "יחד שבטי ישראל (ע"ש אלי כהן)" חיפה  רענן 2
כרמל  אשכנזי  "יראת שמים" חיפה  הרב אוחנה 31
הדר  ספרדי  "ישועה " חיפה  אנילביץ' 26 (בבי"ס מוריה)
ק' אליהו  אשכנזי  "ישורון " חיפה  חפציבה 28
ק' חיים מערבית  ספרדי  "ישורון " חיפה  אורן 50
רמת בן גוריון  אשכנזי  "ישראל הצעיר " חיפה  אהוד 18
שמבור  אשכנזי  "ישראל יאיר " חיפה  מצדה, מימון (בבי"ס עירוני ג')
נוה שאנן  אשכנזי  "כל ישראל " חיפה  יל"ג 11
הדר  אשכנזי  "כל ישראל חברים " חיפה  רש"י 1
הדר עליון  אשכנזי  "כנסת ישראל " חיפה  יוסף 24
הדר   אשכנזי  "כרמיה " חיפה  אילנות 18
כרמל מערבי  אשכנזי  "כרמל מערבי (אגודה) " חיפה  רח' לאה 11 ת.ד 6066
כרמליה  אשכנזי  "כרמליה " חיפה  ברנר 15
רמות רמז  אשכנזי  "לעדה האשכנזית " חיפה  ברנר 15 ת.ד. 8345
רמות רמז  ספרדי  "לעדות המזרח " חיפה  דרך יד לבנים 202/22
דרך נו"ש  ספרדי  "לשם שמים " חיפה  לוד 2
הדר  ספרדי  "מאור ושמש " חיפה  בליטנטל 13
רמת אלמוגי  אשכנזי  "מאור יהודה " חיפה  תל אביב 25
קרית אליעזר  ספרדי  "מאור יצחק " חיפה  יואב 17
קרית אליעזר  ספרדי  "מאור יצחק " חיפה  התיכון 39 (מעל א' הספורט)
נו"ש  אשכנזי  "מאור שאנן " חיפה  הצלפים 5
רוממה   אשכנזי  "מאיר " חיפה  יאיר כץ 12
  מעורב  "מגדלי אלישע" חיפה  מסדה 8 (בבי"ס בסמ"ת)
הדר  ספרדי  "מגן אברהם " חיפה  השלוח 6
הדר  ספרדי  "מגן אברהם " חיפה  הרצל 80
הדר  ספרדי  "מגן אברהם - כורדים" חיפה  הירדן 52
תל- עמל  אשכנזי  "מוריה " חיפה  השילוח 6
הדר  ספרדי  "מורשה " חיפה  סמולנסקין 7
אחוזה  אשכנזי  "מנין דויטש " חיפה  התיכון 39 (מרכז ת' דתי)
נו"ש  אשכנזי  "מנין נוער " חיפה  במספנות ישראל
מפרץ  מעורב  "מספנות ישראל " חיפה  שד' סיני 12
אחוזה  אשכנזי  "מעון הורים "סיני" " חיפה  סניף "עזרא", סוף רח' השלוח
הדר  אשכנזי  "מעונות גאולה " חיפה  פינת שפירא 3
הדר   ספרדי  "מקור ברוך " חיפה  מקור ברוך 5
רמת ויז'ניץ   אשכנזי  "מקור ברוך " חיפה  ציון 17
נו"ש  אשכנזי  "מקור חיים " חיפה  בליטנטל 41
רמת אלמוגי  אשכנזי  "משכן יעקב" בישיבה" חיפה  ריינס 18 , ק' שמואל
ק. שמואל  אשכנזי  "משכן משה" חיפה  התיכון 39
נו"ש  אשכנזי  "משכן שאנן " חיפה  שטרן 9
קרית שמואל  אשכנזי  "משכנות גבורה " חיפה  שטרן 7
קרית שמואל  אשכנזי  "משכנות תפילה " חיפה  אנילביץ' 26
ק' אליעזר  ספרדי  "משכנותיך ישראל " חיפה  ורדיה 24
ורדיה  ספרדי  "נאות שלום " חיפה  התיכון 39
נו"ש   ספרדי  "נוה ציון " חיפה  נחמיאס (סוף רח' מימון)
נו"ש  אשכנזי  "נוה רפאל " חיפה  התיכון 39 (במרכז ת' דתי)
נו"ש  אשכנזי  "נוה תפילה " חיפה  שטרן 3
קרית שמואל  אשכנזי  "נחלת בנימין " חיפה  רחבת בן ארצי 27
זיו  אשכנזי  "נחלת הלויים" חיפה  בר אילן 29
ק. שמואל   אשכנזי  "נפש חיה חב"ד" חיפה  שד' בן-גוריון 57
מושבה גרמנית  אשכנזי  "נצח ישראל " חיפה  המלך דוד 4
נוה דוד  ספרדי  "נצח ישראל (רמבה"נ) " חיפה  החלוץ 14
הדר  ספרדי  "נשמת חיים " חיפה  שד' הרא"ה 10 (בביה"ס)
ק. שמואל  אשכנזי  "ע"ש יוסיפון בת שבע " חיפה  מסדה 12
הדר   אשכנזי  "עדת ישורון " חיפה   מאפו 6
אחוזה  אשכנזי  "עדת ישראל " חיפה   ארלוזורוב 19, כולל "דעת יואל"
הדר  אשכנזי  "עדת ישראל גאולה " חיפה   החלוץ 35
הדר   ספרדי  "עוד יוסף חי " חיפה   הרב דוד אסף 3-5
רמת בגין  אשכנזי  "עוד יוסף חי /רמב"ם " חיפה  נפתלי אימבר 17א
הדר  ספרדי  "עולי סוריה והלבנון " חיפה  סמטת הכנסיות 14
קרית רבין   ספרדי  "עידן " חיפה  דרך יפו 31
עיר תחתית  ספרדי  "עץ חיים " חיפה  ש"י עגנון 21 (בגן הילדים)
ק. אליעזר  ספרדי  "עקידת יצחק " חיפה  מיכאל 1
הדר  אשכנזי  "פא"י " חיפה  אל-אדריסי 6
ק. אליהו   אשכנזי  "פא"י " חיפה   הגבורים 27
חליסה  אשכנזי  "פא"י " חיפה   צה"ל 69
ק. אליעזר  אשכנזי  "פא"י " חיפה   גלבוע 55
נו"ש  אשכנזי  "פאר ירושלים" חיפה   קליבנוב 27
יזרעאליה  אשכנזי  "פאר ישראל " חיפה   הירדן 52
תל עמל  ספרדי  "פאר ישראל " חיפה   א"ה סילבר 47
יזרעאליה  אשכנזי  "פאר ישראל (בבי"ס) " חיפה   שד' הציונות 82
הדר  אשכנזי  "פאר נוף " חיפה   רח' הים התיכון
ק. שמואל  אשכנזי  "פרחי אהרון בישיבה " חיפה   ביתר 1
הדר  אשכנזי  "צעירי אגודת ישראל " חיפה   החותרים 7
ק. אליעזר  אשכנזי  "קבוץ גלויות בית שמואל " חיפה   חורב 20/22 בבית אבות בני ברית
אחוזה  אשכנזי  "קהילת יעקב " חיפה  הלל 51
הדר   אשכנזי  "קול יעקב " חיפה   צפת 5
הדר  אשכנזי  "קופרשטוק ע"ש הרב " חיפה  מ"ח שפירא
ק. שמואל  אשכנזי  "קרית שמואל ב' " חיפה  הירדן 26
תל עמל  ספרדי  "ר' יהודה מעטי" חיפה  דרך יד לבנים 188
דרך נו"ש  ספרדי  "רבי חנניה כהן " חיפה  אבן גבירול 35
חליסה  ספרדי  "רבי יהודה בן בתירא " חיפה  הגבורים 32
חליסה   ספרדי  "רבי יחיא לחלו " חיפה   רבי עקיבא 19
הדר עליון   אשכנזי  "רבי עקיבא " חיפה   שד' הנשיא 77א
כרמל  אשכנזי  "רוטנברג ע"ש " חיפה  התיכון 39א
נו"ש   אשכנזי  "רמב"ם " חיפה   נמל חיפה
עיר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש " חיפה   צידון 3
הדר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש " חיפה   ביל"ו 31
הדר  ספרדי  "רמבעה"נ ע"ש" חיפה   ראול ולנברג 11
ר. אשכול  ספרדי  "רמת אשכול " חיפה  ראול ולנברג 11
ר. אשכול  אשכנזי  "רמת אשכול " חיפה  לאון בלום 2
רמת הדר   אשכנזי  "רמת הדר " חיפה   השומר 4
הדר   ספרדי  "רשב"י" חיפה   יהודה הלוי 56
חליסה  ספרדי  "רשב"י " חיפה  מ"ח שפירא
ק. שמואל   ספרדי   "רשב"י " חיפה  נחום דוברין 6
עיר   ספרדי  "רשב"י " חיפה   המלך עוזיהו 6
נוה דוד  ספרדי  "רשב"י " חיפה  צה"ל 4
ק. אליעזר  ספרדי  "רשב"י ע"ש אסתר גנון " חיפה   המעפילים 1 (פ' צה"ל/ דרור)
קרית אליעזר  ספרדי  "רשב"י ע"ש התה"ק " חיפה  אילת 4
נו"ש  אשכנזי  "שארית ישראל " חיפה   הגבורים 71
חליסה  ספרדי  "שבת אחים" חיפה   ארלוזורוב 10
הדר  אשכנזי  "שבת אחים " חיפה   ביתר 2
הדר  אשכנזי  "שבת אחים " חיפה   אנילביץ' 26 (בבי"ס מוריה)
ק. אליעזר  ספרדי  "שבת אחים " חיפה  הקישון 21
הדר  ספרדי  "שבת אחים (סלוניקי)" חיפה   לויק 1
ק' חיים מערבית  אשכנזי  "שוחרי מסורת " חיפה   יבניאלי 14
קרית חיים מזרחית  אשכנזי  "שוחרי תפילה " חיפה   התיכון 39 (בבי"ס רמב"ם)
נו"ש  אשכנזי  "שוחרי תפילה " חיפה   שד' הנשיא 67
כרמל   אשכנזי  "שוירץ " חיפה  הרב מרכוס 3
הדר  ספרדי  "שיטרית בית יעקב " חיפה   עקיבא 9
הדר   ספרדי  "שלום יהודה(יגדיל תורה)" חיפה  סעדיה פז 36
שער העליה  ספרדי  "שער הרחמים " חיפה   העוגן 25
עין הים  ספרדי  "שער השמים " חיפה   ביאליק 8
הדר  ספרדי  "שער השמים " חיפה   נתיב בעל התניא
ק' שמואל   ספרדי  "שערי ישועה ע"ש ר' ישעה בסיס " חיפה   חסן שוקרי 18
הדר  ספרדי  "שערי צדק הגליל" חיפה  השומר 13
הדר  ספרדי  "שערי רחמים (חאלב) " חיפה   הגבורים 29 (בבית הנג'אדה)
חליסה  ספרדי  "שערי תורה " חיפה  אדמונד פלג 60
רמת שאול   ספרדי  "שערי תשובה " חיפה   אל-אדריסי 12 (בבי"ס סיני)
קרית אליהו  ספרדי  "תהילה לדוד " חיפה  הקלעים 8
בת גלים  אשכנזי  "תורה ותפילה " חיפה   בן-בבא 4 (בביה"ס)
הדר  אשכנזי  "תורת אמת " חיפה   בן-בבא 4 (בביה"ס)
הדר  אשכנזי  "תורת אמת (לצעירים) " חיפה   המלך דוד 4
נוה דוד  ספרדי  "תורת חיים " חיפה   תע"ש, חוף הכרמל
חוף הכרמל  מעורב  "תעשיה צבאית " חיפה  גאולה 1
הדר  אשכנזי  "תפארת ישראל (א) " חיפה   בר גיורא 10
הדר עליון  אשכנזי  "תפארת מנשה " חיפה  לבונטין 20
הדר  אשכנזי   "תפארת צבי" חיפה  ציון 12
יזרעאליה  ספרדי  "תפארת שאנן " חיפה 
  תימני  "חיבת ציון" חלץ 
  תימני  "מרכזי" חלץ 
  תימני  "שערי צדק" חלץ  חניאל
  אשכנזי  "מרכזי" חניאל 
    "חניתה" חניתה  ד"נ רמה"ג
  ספרדי  "חיספין" חספין  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "חיספין" חספין  הירדן
  פרסי  "אהבת ציון" חצור הגלילית 
תש"ח  פרסי  "אוהל ראובן" חצור הגלילית  שלמה בן יוסף
  מעורב  "אור החיים" חצור הגלילית  ארקיע
  פרסי  "אלי כהן" חצור הגלילית  צה"ל
  מרוקאי  "היכל חצור" חצור הגלילית  הרמב"ם
  מעורב  "היכל שמעון" חצור הגלילית  הירדן
  ספרדי  "הרמב"ם" חצור הגלילית  ביה"ס חוני המעגל
  מעורב  "חוני המעגל" חצור הגלילית  הירדן
  מרוקאי  "חוני המעגל מבוגרים" חצור הגלילית  הקריה החסידית
  אשכנזי  "חסידי גור" חצור הגלילית  הגאולים
  מרוקאי  "יונתן בן עוזיאל" חצור הגלילית  הרמב"ם
  מרוקאי  "כהני יה'" חצור הגלילית 
זאב  מרוקאי  "מגן חסידים" חצור הגלילית  מעלה חוני המעגל
  מעורב  "מרכז הרב" חצור הגלילית  הגאולים
  מעורב  "נתיבות ישראל" חצור הגלילית  הנשיא
  מרוקאי  "עץ חיים" חצור הגלילית  ארקיע
  מרוקאי  "רמב"ה" חצור הגלילית  גן הלל
  מרוקאי  "רשבי" חצור הגלילית  ביה"ס שבט סופר
    "שבט סופר" חצור הגלילית 
תש"ח  ספרדי  "שבת אחים" חצור הגלילית  צה"ל
  ספרדי  "שערי שלום" חצור הגלילית  ירושלים
  פרסי  "שערי שלום" חצור הגלילית  חרב לאת
  ספרדי  "ביה"ס תום" חרב לאת  חרב לאת
  אשכנזי  "מרכזי" חרב לאת  ד.נ. צ. השומרון
    "מרכזי" חרמש  שכון ד'
    "אגודת ישראל" טבריה  שכון ד'
    "אהבת חיים" טבריה  שכון א' 68
    "אוהב שלום" טבריה  שכון ד' 1037
    "אוהב שלום פא"י" טבריה  שכון ב'
    "אוהל אברהם" טבריה  שכון ד'
    "אוהל אליהו" טבריה  מימוניה
    "אוהל חנה אור" טבריה  שכון ג'
    "אוהל יוסף" טבריה  שכון א'
    "אוהל יעקב" טבריה  קרית שמואל
    "אוהל יעקב ולאה" טבריה  שכון ד'
    "אוהל משה" טבריה 
אחווה    "אוהל משה" טבריה  קרית שמואל
    "אוהל נחום" טבריה  מימוניה
    "אוהל שלמה" טבריה  ר' עקיבא
    "אוהל שמעון וחנה" טבריה  שכון ג'
    "אור החיים" טבריה  רמת טבריה
    "אור החיים" טבריה  שכון ד'
  אשכנזי  "אור החיים" טבריה  שכון ד'
    "אור זרוע" טבריה  שכון ד'
    "אור ישראל" טבריה  שכון ד'
    "אחידקר" טבריה  שכון ד' מקלט
    "אלגריבה" טבריה  תפארת טבריה
    "אליאנס" טבריה  שכון ג'
    "אליהו הנביא" טבריה  שכון ד'
    "אם הבנים" טבריה  אלחדיף
    "אמת ליעקב" טבריה  אחווה (הפרחים)
    "ביבאס" טבריה  שכון ד'
    "ביה"ס חמד" טבריה  שכון ד' 1087
    "בית דוד" טבריה  ביאליק
    "בית דוד צעירים" טבריה  שכון עממי
  אשכנזי  "בית חב"ד" טבריה  שכון ד'
    "בית יוסף" טבריה  שכון ד'
    "בית יעקב גז" טבריה  רמת טבריה
    "בית יעקב יהודה" טבריה  פלוס 200
    "בית מנחם" טבריה  שכון ג'
  ספרדי  "בית-אל טוניסאים" טבריה  שכון ב'
    "גאולי תימן" טבריה  שכון ג'
    "גבורי ישראל" טבריה  ק. שמואל
    "גור אריה" טבריה  שכון ד' 805
    "היכל אהרון" טבריה  בן גוריון
    "היכל דוד" טבריה  שכון ד'
    "היכל ישראל" טבריה  שכון ג'
    "היכל משה מיכאל" טבריה  שכון ג'
    "היכל רחמים" טבריה  קרית משה ג'
    "היכל שלמה" טבריה  שכון ד'
    "היכל שלמה" טבריה  עיר עתיקה
    "הסניור" טבריה  עיר עתיקה
    "הרמב"ם צפו"א" טבריה  שכון ב'
    "השופטים" טבריה  עובדים
    "התשעה" טבריה  ק. שמואל
    "זכרון מאיר" טבריה  מורדות טבריה
    "חיים פינטו" טבריה  שכון ד'
    "חניכי הישיבות" טבריה  רווקיה
    "חסדי אחים" טבריה  שכון ד'
    "חסדי יוסף" טבריה  שכון ג' ביה"ס
    "יד אליהו" טבריה  הגליל פסג'
    "יד בנימין" טבריה  הנביאים
    "ירמולינצר הגדול" טבריה  שכון ב'
    "ישראל" טבריה  נוף כינורות
    "כנור יוסף" טבריה  שכון א'
    "מגן דוד" טבריה  הצנחנים 28
    "מדרש אורה" טבריה  ברנר 23
    "מורשת אבות" טבריה  קרית שמואל
    "מורשת ישראל" טבריה  שכון ד' 1067
    "מורשת לוי" טבריה  עצמון- אחווה
    "מטה שמעון" טבריה  מימוניה
    "מימוניה" טבריה  שכון א'
    "משכן שלום ת." טבריה  קרית שמואל
    "נווה שלום" טבריה  ק. שמואל
    "נזר ברוך" טבריה  אחווה
    "סגן הכהנים" טבריה  ק. שמואל
    "סלונים" טבריה  שכון ג'
    "עולי ארביל" טבריה  שכון ד'
    "עטרת ראשנו" טבריה  עיר העתיקה
    "עץ חיים" טבריה  שכון ד'
  ספרדי  "עץ חיים טוניס" טבריה  מרכז קליטה
    "קבוץ גלויות" טבריה  שכון ד'
    "קהילת יעקב" טבריה  שכון ד' 1037
    "ר' עמרם דיואן" טבריה  שכון ב'
    "רודפי שלום" טבריה  שכון ד'
    "שבת אחים" טבריה  שכון ב'
    "שער אשר" טבריה  שכון ג'
    "שער השמים" טבריה  שכון ד'
    "תהילה לדוד" טבריה  קרית משה
    "תפארת בנים" טבריה  שכון ד'
    "תפארת דוד" טבריה  שכון ד'
    "תפארת ישראל" טבריה  המגינים
    "תפארת משה" טבריה  שכונת הדייגים
    "תפארת צבי" טבריה 
דקר    "אבוחצירא" טירת הכרמל 
גיורא    "אהל יצחק" טירת הכרמל 
כהן    "אהל קדושים" טירת הכרמל 
הפלמ"ח    "אליאס יהודה" טירת הכרמל 
רמב"ם    "אליהו הנביא" טירת הכרמל 
הפלמ"ח    "אם הבנים" טירת הכרמל 
שרת    "בית אל" טירת הכרמל 
וייצמן    "בית יהודה" טירת הכרמל 
עמידר    "בית יעקב" טירת הכרמל 
גיורא  אשכנזי  "בית ישראל - אשכנז" טירת הכרמל 
ביאליק  ספרדי  "בית ישראל - ספרדי" טירת הכרמל 
אשכול    "ברכת יצחק" טירת הכרמל 
רמב"ם    "גואטה יוסף" טירת הכרמל 
שרת    "היכל שלמה" טירת הכרמל 
רמב"ם    "הרמב"ם ברזני" טירת הכרמל 
ביאליק    "חכם יוסף חיים" טירת הכרמל  ע"י המשטרה
    "יסוד תורה" טירת הכרמל 
ביאליק    "ישורון" טירת הכרמל 
שטרית    "מנוחת שלום" טירת הכרמל 
שרת  גרוזיני  "עולי גרוזיה" טירת הכרמל 
הפלמ"ח  ספרדי  "צעירים הפוהמ"ז" טירת הכרמל 
שרת    "ר' דוד ומשה" טירת הכרמל 
ברנר    "ר' חי טייב" טירת הכרמל 
עמידר    "רמב"ם" טירת הכרמל 
כהן    "רשב"י" טירת הכרמל 
עמידר    "שירת דוד" טירת הכרמל 
עמידר    "שמן למאור" טירת הכרמל 
דקר    "שער הרחמים" טירת הכרמל 
שרת    "שערי תשובה" טירת הכרמל 
בן צבי    "תפילה לדוד" טירת הכרמל  טירת צבי מיקוד 10815
  אשכנזי  "קב' טירת צבי" טירת צבי  טל שחר
  ספרדי  "בן פורת יוסף" טל שחר  טפחות ד.נ. מרום הגליל
  ספרדי  "מרכזי" טפחות  בן גוריון
עמידר  ספרדי  "אור לוי" יבנאל 
  אשכנזי  "היכל הקודש" יבנאל 
עמידר  תימני  "המזרח" יבנאל 
עמידר  ספרדי  "טמזרת עץ החיים" יבנאל  שכונת מעין גנים
התימנים  תימני  "מעין גנים" יבנאל  ראשי
  אשכנזי  "משאת בנימין" יבנאל  מושב סמדר
  ספרדי  "משכן בנימין" יבנאל  משמר השלושה
  מרוקאי  "שבת אחים" יבנאל  מושב יד נתן
לכיש  ספרדי  "יד נתן" יד נתן  יובל ד.נ. ג.ע
  ספרדי  "מרכזי" יובל  ד"נ רמה"ג
  אשכנזי   "יונתן" יונתן  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "מרכזי" יושיביה  ד.נ. הנגב
  ספרדי  "שכונתי" יושיביה 
  אשכנזי  "יזרעאל" יזרעאל 
  תימני  "אחים חג'בי" יכיני 
  תימני  "המרכזי הגדול" יכיני 
  תימני  "סגולה" יכיני 
  מעורב  "שערי רצון" יכיני 
  אשכנזי  "לינת הצדק" יסוד המעלה  הזית 6
  ספרדי  "שערי צדק" יסוד המעלה  יערה
  ספרדי  "מרכזי" יערה  ד.נ. לב השומרון 44831
    "גבעה מזרחית הראל שלמה" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44831
  אשכנזי  "חב"ד" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44831
    "מרכזי" יצהר  ד.נ. לב השומרון 44843
  ספרדי  "אור יצחק" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
    "חוות יאיר" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
    "מרכזי" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
  ספרדי  "ספרדי" יקיר  ד.נ. לב השומרון 44843
  תימני  "תימני" יקיר  בי"ס אורנים
  ספרדי  "אור תורה" יקנעם עילית  יפה נוף
  מרוקאי  "אלי כהן" יקנעם עילית  התאנה
  מרוקאי  "אליהו הנביא" יקנעם עילית  התמר 18
  אשכנזי  "אשכנזי חדש" יקנעם עילית  בניין בני עקיבא
  אתיופי  "אתיופים" יקנעם עילית  מרכז מסחרי
  אשכנזי  "בית חב"ד" יקנעם עילית  האשל
  תימני  "היכל ישראל" יקנעם עילית  האלה
  תימני  "השלום" יקנעם עילית  יער אודם
  מעורב  "יחד שבטי ישראל" יקנעם עילית  החרצית
  תימני  "ישועות ישראל" יקנעם עילית  בנין טיפת חלב
  מעורב  "מניין צעירים" יקנעם עילית  יפה נוף
  תימני  "מרכזי הצריף" יקנעם עילית  מרגנית
  אשכנזי  "נחלי חיים" יקנעם עילית  הנרקיסים
  מרוקאי  "פאר ישראל" יקנעם עילית  אלונים
  תימני  "פעולת צדיק" יקנעם עילית  תאנה 9
  מרוקאי  "ר' דוד בן ברוך" יקנעם עילית  אורנים
  ספרדי  "ר' מאיר בעל הנס" יקנעם עילית  יסמין
  תימני  "שיבת ציון" יקנעם עילית  הורדים
  כורדי  "שערי אבות" יקנעם עילית  סיגליות
  כורדי  "שערי רחמים" יקנעם עילית  הגיבורים
  מרוקאי  "תורה וחסד (כולל)" יקנעם עילית  מרגנית 36 ב'
  תימני  "תפארת בחורים" יקנעם עילית  ירדנה מקוד 10870
  ספרדי  "ירדנה" ירדנה 
    "אביר יעקב" ירוחם 
  אשכנזי  "אגודת נר תמיד שע"י הקהילה התורנית" ירוחם 
    "אוהל דוד" ירוחם  ת.ד. 366
    "אוהל יצחק" ירוחם  הקהילה הפרסית ת.ד. 227
    "אליהו הנביא" ירוחם  בן גוריון 122
    "אפיקים בנגב" ירוחם  אורח חיים ת.ד. 173
    "בבא סאלי" ירוחם 
    "חללי צה"ל" ירוחם 
    "מעלה עקרבים" ירוחם 
    "ספרדי מרכזי - דרכי ישרים" ירוחם 
    "ע"ש ר' דוד ומשה" ירוחם 
    "קול יעקב" ירוחם 
    "ר' דוד בן ברוך מרכז הכיפה" ירוחם  החלוץ 159
    "ר' יעקב אבוחצירא" ירוחם  הבילויי"ם 136
    "ר' רפאל אלנקווא" ירוחם  אלכחיל 269
    "רשב"א" ירוחם  החשמונאים 22
    "שיבת ציון" ירוחם  ת.ד. 68
  הודי  "שערי רחמים" ירוחם 
    "תפארת ישראל ע"ש בבא סאלי" ירוחם  לפידות 4

 

לדף הבא

GO TO NEXT PAGE

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE