ISRAEL613.COM

בס"ד

 

המקוה

THE MIKVAH

PAGE 3

 

1    2    4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15


מאגר הספרים בדף # 2 ובדף הזה!

HOME        ראשי

מכתב (חדש) נורא מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג - רב המקוואות בעמח"ס אש יצאה מחשבון ברוקלין נ"י - ערש"ק לסדר ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא (פ' אחרי), וסדר ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם (פ' קדושים), תשס"ו לפ"ק. - לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א, ולכבוד תושבי קרית טאש קאנאדע הע"י. המכתב נכתב להרב אלימלך לאווי שליט"א אב"ד טאש ולהרבנית שלו, אודות הרינון שעשה משה רוטמאן, וכו.

מכתב נורא מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א ערב פסח תשס"ו לפ"ק

קדושים מלאכי שלום מר יבכיון בצעקה רחום הבט לברית ואל תפאר להרחיקה (סליחות תענית אסתר)

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - מציצה בפה - מוהלים שאינם מומחים ואינם עושים הברית מילה כהלכה - להיקרא בתואר "הרב" ולא בתואר "רבאי" - פגם הברית - יהודים שטופי זימה עושי מעשי זמרי - אדמורי"ם ורבנים שטופי - זימה - עושי מעשי זמרי - זופניק שוויץ בירושלים - אנשים שטופי זימה בעיר לונדון - אנגליה - ההכשרים בלונדון (כדתיא) - חינוך הבנות הלקוי בלונדון - לחיות מכספי הכולל - מצב הדירות - אנשים עושי מעשי זמרי - בניו יארק וברחבי ארצות הברית - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - שאינן שומרות חוקי הטהרה בנידתן - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - גרושות טובלות במקוה - רב אורטודוקסי מפריע לשדך הבנות - רב אורטודוקסי מפריע בבניית מקוואות - ואחרון אחרון - ובקהלם אל תחד כבודי.

 

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק. - המכתב נערך לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א וויזניץ מאנסי

מכתב
מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנסי

א' ואתחנן תשס"ג   #12

נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות וטהרת המשפחה, הגה"צ מוהר"ר נחום ראזנבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון ועוד. ברוקלין נוא יארק - המכתב נערך לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א וויזניץ מאנסי

מכתב מודעה ואזהרה

במכשולי המקוואות

במאנסי - ג' האזינו השמים תשס"ג  #13

אודות המקוה באומן, א' ואתחנן תשס"ג

מכתב להגה"צ הבד"ץ ירושלים, ולחסידי ברסלב

רב המקוואות בענין המקוה בקארליפוניה  עם תמונות יפות פרשת בא תשס"ד

מכתב מודעה ואזהרה
מכתב מהרה"ג נחום ראזנבערג

 בענין המקוה בכולל קאנטרי בוואדריטש פרשת במדבר חודש אייר תשס"ד

מכתב מהרה"ג נחום ראזנבערג  

אזהרה ובקשה לבנות ישראל הצנועות והכשרות. הנהגות טובות שתתנהג בהם אשה כשרה בנוגע בינה לבין בעלה. י"ל ע"י וועד להצלת קדושת בנות ישראל, ברוקלין נוא יארק

שלום בית

וועד להצלת קדושת בנות ישראל

שנת תשס"ד  #15

מכתבים מהגאון הצדיק רבי נחום ראזנבערג רב המקוואות, מחבר ספר אש יצאה מחשבון, ברוקלין ניו יארק תשס"ה תשס"ו.

מכתב יום א' י"ג תשרי תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - הנידון: השוויץ באד לגברים. בתוך המקוואות לא רק בהשוויץ באד, יש בעיות גדולות.

מכתב מיום ג' פרשת דברים, ד' מנחם אב תשס"ה לפ"ק.

- אל מעלת כבוד הרבנים, הגאב"ד הרב יצחק טובי' ווייס שליט"א, והרב ר' משה האלבערשטאם שליט"א, הרב ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, והרב ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, חברי הביד"ץ לכל מקהלות האשכנזים תובב"א. על דבר שהסואנה (השוויץ באד) יהיה סגור ומסוגר בקרוב. לכבוד משפחת דאוויטדוביץ המנוולים.

מכתב מבית דין צדק של העדה החרדית - מיום י"א תמוז תשס"ה לפ"ק.

- בנידון מקוה ישראל זופניק פסק ביניים.

מכתב מיום ד' פרשת נשא ר"ח סיון ערב קבלת התורה תשס"ה לפ"ק.

- אל כבוד הרה"ג ר' יצחק טובי' ווייס שליט"א, גאב"ד העדה החרדית ירושלים, ורבני הבד"ץ, והנהלת העדה החרדית שליט"א. וזה מה שראיתי בחדר הסואנה (השוויץ באד) בבית בושת למשכב זכור רח"ל. וזה מה שראיתי בבור הטבילה. ובכן ההני פונה להרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.

מודעה מעיתון מקול העיר

מצעד הגאווה הרב נחום רוזנבערג המכונה רב המקוואות, טוען כי העדה החרדית מפעילה סאונת גייז במאה שערים. לטענת הרב, הסואנה ברחוב שטראוס היא זירה לעשות מעשי פריצות, ובהם יחסי מין הומוסקסואליים ופדופיליה. אף אחד לא מעיז לפתוח את הפה. כעת הוא יוצא למלחמה בדרישת לסגור את המקום.- סגירת הסאונה כרוכה בהפסד כספי משמעותי למוסדותיה של העדה, בניני-זופניק ברחוב שטראוס נתרמו לעדה החרדית על ידי מליונר אמריקאי, בבניין פועלים גם בית מדרש ותלמוד תורה לילדים.

מכתב מיום ג' כ"א סיון תשס"ה לפ"ק.
כתב התפטרות - לכבוד הרה"ח ר' פייביש מנדלאוויטש שליט"א. מכתב מיום רביעי ו' תמוז תשס"ה לפ"ק. לכבוד מנהלי המוסד עוזר דלים ברדיטשוב ובית חינוך "בנות שרה סאשה" וכו'.

מכתב מערב שב"ק פרשת שופטים, ה' אלול תשס"ה לפ"ק.
לכבוד הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א.- בנוגע לגמר בניית המקוואות באוקריינא.

מכתב חיי שרה תשס"ו לפ"ק לכבוד הגה"צ אדמו"ר מקלויזנבורג שליט"א.

מכתב בענין המקוה בקלויזנבורג להגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א, מאת משה יוסף ל.

 

מכתב מוצאי שבת קודש פרשת וישלח תשס"ו לפ"ק.
לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א. הנידון: לא לשלוח קאנסלערס לאוקריינא, ואפילו לא לבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא. - רב לבנות המקוה בבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא. - למנות רבנים לבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא ,לכל עניני חינוך וגם לברר את כשרותן של הבנות. - למנות רב בבנות שרה סאשא בארדיטשוב-אוקריינא לפסוק מראות. - ר' פייביש מענדלאוויטש נ"י, תסתום הפה שלך.

מכתב מיום ה' ויגש, נר חמישי דחנוכה, תשס"ו

- לכבוד הרבנים הגאונים חברי הבד"ץ של העדה החרדית, ה"ה הרה"ג ר' מאיר בראנסדארפער שליט"א, הרה"ג ר' משה האלבערשטאם שליט"א, והרה"ג ר' אברהם יצחק אולמאן שליט"א, ועל צבאם הגאב"ד הרה"ג רבי יצחק טובי' ווייס שליט"א. הנידון: השוויץ - באד (הסואנה) בבנייני זופניק.

ערב פסח תשס"ו לפ"ק

קדושים מלאכי שלום מר יבכיון בצעקה רחום הבט לברית ואל תפאר להרחיקה (סליחות תענית אסתר)

לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א - מציצה בפה - מוהלים שאינם מומחים ואינם עושים הברית מילה כהלכה - להיקרא בתואר "הרב" ולא בתואר "רבאי" - פגם הברית - יהודים שטופי זימה עושי מעשי זמרי - אדמורי"ם ורבנים שטופי - זימה - עושי מעשי זמרי - זופניק שוויץ בירושלים - אנשים שטופי זימה בעיר לונדון - אנגליה - ההכשרים בלונדון (כדתיא) - חינוך הבנות הלקוי בלונדון - לחיות מכספי הכולל - מצב הדירות - אנשים עושי מעשי זמרי - בניו יארק וברחבי ארצות הברית - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - שאינן שומרות חוקי הטהרה בנידתן - נשים שטופי זימה עושין מעשי מנוולות - גרושות טובלות במקוה - רב אורטודוקסי מפריע לשדך הבנות - רב אורטודוקסי מפריע בבניית מקוואות - ואחרון אחרון - ובקהלם אל תחד כבודי

 

מכתב שילהי חודש שבט תש"ס

לכבוד הרבנים היושבים על מדין בעניני מקוואות, ולכבוד אברכי הכולל שיחיו כל אחד בשמו יבורך. על דבר בעיות כל המקוואות בעולם ואיך לתקן המכשולות.

ליסט מכל המקוואות - שכל רב אמיתי יקח על שכמו לתקן מקוה אחת בעולם.

 

המכתב נערך לכבוד אברכי הכולל דקהל ייטב לב דסאטמאר וויליאמסבורג, ולהמשתמשים בהמקוה בכולל קאנטרי דוואודריטש.

המכתב נכתב אחר סיפור הנורא בשנה שעברה אחר שהדוב אורב פגע בילדה טהורה, בו מבאר על מה ולמה בא לנו הצרה הזאת, והכל בשביל הבעיות הלכתיות שישנם במקוה דשם.

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות - נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות

הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, -
ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון

ברוקלין נוא יארק - שנת תשס"ג

בית דין צדק העולמי למחקר טהרת וקדושת המקוואות קול קורא - עורו התעוררו! - שמע ישראל

י"ל ע"י בית דין עולמי לטהרת ולמחקר וקדושת המקוואות  - ע"י וועד לטהרת המקוואות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - ברוקלין נוא יארק שנת תש"סו לפ"ק.

קול קורא עורו התעוררו! שמע ישראל

המכתב נערך לכבוד הרבנים הגאונים שליט"א לעורר אותם בעניני טהרת המשפחה, וגודל ענין נחיצות מצוות העירוב שמבלי עירוב יש בגידה בקדושתן וטהרתן של ישראל ומעשה נורא על זה, ועל זה אמרו חז"ל במסכת חגיגה (דף כ"א ע"ב), "עירוב מקוואות", שעירובין ומקוואות הן תרי מריעין דלא מתפרשין, וצריכין זה לזה.

גם כן מביא עובדות נוראות על פסולי מקוואות.

עוד מביא מכתב טעראר שקיבל, מעשה דזשיה'ד של הערב רב, שמימות בריאת העולם עד היום הזה לא היה עוד דבר כזה. - דעת כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר זי"ע בענין עירוב

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות
הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות
ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון
ברוקלין נוא יארק

פרשת וירא שנת תשס"ג לפ"ק

להסיר מכשול אתה רוצה שבניך יהיו נוטרי ברית קודש? היט אייערן טייערסטען אוצר!!! אויפקלערונג טייערע אידן האט ליין:

 י"ל על ידי וועד נוטרי ברית קודש        212 990  6097

 

בולעטין #
להסיר מכשול על המכשולות שנעשים במקוואות
  ניסן תשס"ג

 

הזדעזעי בארא פארק ת"ק אמה על ת"ק אמה על המכשול הנורא של מקוואות פסולות בכל רחבי ארצות הברית שהמתיר אסורים הרב י.ה ביק נותן ההכשר עליהם, [והכל תחת כותרת התאחדות הרבנים דארצות הברית וקנדה, והאופיס של התאחדות הרבנים יודעים האמת ואינם מוכנים לתקן כלום, וההתאחדות הרבנים שולחים את הקל הזה לתת הכשר בכל ארצות הברית, וכך מכשילים את כל העולם במקוואות פסולות, ואין איש שם על לב

מכתב מרב המקוואות פרשת בא, תשס"ד, מהגה"צ רבי נחום ראזנבערג שליט"א, על הבעיות בטבילה בנהרות במקום שאין מקוה, המכשולות הגדולות בהם, החששות בהם.

מכתב מודעה ואזהרה במכשולי המקוואות תמוז שנת תשס"ב אזהרה לחסידי ברסלב - על בעיות המקוואות באומן שנכשלים שם עשרות אלפים אנשים בזמן קצר על ידי רבנים קלים ורקים שאינם יודעים הלכות מקוואות, - נערך על ידי לוחם מלחמת ה' בקדושת המקוואות - הרה"ג מוהר"ר נחום ראזענבערג שליט"א רב המקוואות, ובעל מחבר ספר אש יצאה מחשבון - ברוקלין נוא יארק

מקוה ישראל ה' חלק ד' ליקוטי הלכות  בדיני מקוואות מכ"ק אדמו"ר  מפאפא זי"ע י"ל על ידי  וועד לטהרת המקוואות  ברוקלין נוא יארק
שנת תש"ס לפ"ק - ליקוט מספר טהרת יום טוב בענין גודל איסור עשיית פילטע"ר במקוה של אנשים. תשובות ומכתבים מאת הגאונים והצדיקים שליט"א [זצ"ל]: דעת קדשו של רביה"ק רשכבה"ג מרן מסאטמאר זי"ע בנידון פילטער במקוה לנשים וכן לאנשים. שו"ת מנחת יצחק. הרה"ג ר' שמואל הלוי ואזנר. בעל חי-נפש. בעל שו"ת באר משה. הרה"ג ר' אפרים אליעזר הכהן יאלעס. הרה"ג ר' ישכר דוב גאלשטיין. בעל שו"ת ויען יוסף. קול קורא. בעל שו"ת בצל החכמה. הרה"ג ר' משה ניישלאס. בעל שו"ת ויען אברהם. בעל שו"ת מבשר טוב. שו"ת ברכת שמים. הרה"ג ר' שמואל אברהם זעלטענרייך. הרה"ג ר' בן ציון קליין, יסודות. הרה"ג ר' אהרן צבי טויב. בעל שו"ת דברי שלום. בעל אמרי המז"ג. בעל שערי שלום. בעל שו"ת רבבות אפרים. הרה"ג ר' ברוך בהרא"ש הלוי לייזעראווסקי. הרה"ג ר' אברהם יפה שלזינגר. הרה"ג ר' שמואל פר"מ. הרה"ג ר' יחזקאל הורוויץ. הרה"ג ר' ישראל אהרן אונגער הלברשטאם. הרה"ג ר' יהושע כ"ץ סאמבאטהעלי. רבי מאיר בראנסדארפער שליט"א. הרה"ג ר' שמחה הכהן קפלן. הרה"ג ר' שאול ברייש ציריך. הרה"ג ר' אהרן וויעדער. לינץ. הרה"ג ר' משה ניישלאס. הרה"ג ר' משה הלוי שטיינברג. הרה"ג ר' שלום יחזאקל שרגא רבין הלברשטאם. הרה"ג ר' . הרה"ג ר' לוי יצחק גרינוואלד צעהלים. הרה"ג ר' משארמאש. הרה"ג ר' רפאל זילבער. הרה"ג ר' מרדכי גיפטר ר"י טעלז. הרה"ג ר' נתן געשטעטנער. הרה"ג ר' מאיר אייזיקזאהן. וועד לטהרת המקוואות. ברוקלין נוא יארק. שנת תש"ס -
י"ל ע"י וועד לטהרת המקוואות להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א, - ברוקלין נוא יארק שנת תש"ס לפ"ק.

MIKVAH-E

MIKVAH-COMMITTEE-TIKKUN-E11 

MIKVAHKOLKORE-E

MIKVAH_9KAVIM_NET-E

LETTERS OF THE RABBI OF THE MIKVAHS, RABBI NACHUM ROSENBERG TO VARIOUS COMMUNITIES REGARDING PITFALLS IN THEIR MIKVAOT. MAY THE JEWS SEE AND READ THESE LETTERS AND BE WARNED THAT MANY MIKVAHS ARE FOUND TO BE INVALID AND AND THIS CAUSES COUNTLESS FAMILIES TO TRANSGRESS THE PROHIBITION OF NIDDA, THEREBY BECOMING LIABLE TO THE PENALTY OF KARET, HASHEM YISHMOR

MIKVA-ROSENBERG-KASHO-SANFR15

LETTER_MIKVAH_SIVAN58_SATMER

MIKVA-ROSENBERG-CHESHVAN-VISHNITZ-10

LETTER_MIKVAH_17TAMMUZ62_MONTREAL

MIKVA-ROSENBERG-VAETCHANAN-VISHNITZ-8

LETTER_MIKVAH_METZORA63_WILLIAMSBURG

LETTER_MIKVAH_NISSAN62_SATMERWOODRIDGE

MIKVA-ROSENBERG-VAYECHI-SANFR18A

MIKVA-ROSENBERG-VAYECHI-SANFR18B

MIKVA-ROSENBERG-DEFENSE-E14

LETTER_MIKVAH_VAETCHAN63_VISHNITZ

MIKVA-ROSENBERG-BICK-17

LETTER_MIKVAH_ELUL62_SATMER

MIKVA-ROSENBERG-HAAZINU-VISHNITZ-9

LETTER_MIKVAH_PESACH61_LAKEWOOD

LETTER_MIKVAH_HAAZINU63_VISHNITZ

MIKVA-MICHTAVGALUI-BICK

LETTER_MIKVAH_VAETCHAN63_SATMER

LETTER_MIKVAH_VAYERA62_MONTREAL

MIKVA-ROSENBERG-PINCHAS-VISHNITZ7

MIKVA-ROSENBERG-SANFRANCIS-19ELUL-13

LETTER_MIKVAH_METZORA63_AVRECH_SATMER

LETTER_MIKVAOT_ROSENBERG-H

MIKVA-ROSENBERG-BICK-E-16

MIKVA-ROSENBERG-4PINCHAS-5

LETTER_MIKVAH_9AV62_MONTREAL

MIKVAH_ROSENBERG_UMAN-H

MIKVAH_ROSENBERG_29IYYARSATMER

MIKVAH-YOUNGISR-BICK12

LETTER_MIKVAH_21AV63_MONTREAL

MIKVA-ROSENBERG-BAMIDBAR-6

LETTER_MIKVAH_SHAVUOT62_MONTREAL

MIKVAH_PASSULBICK

LETTER_MIKVAH_9AV62-B_MONTREAL

MIKVAH_ROSENBERG_BO64

 

לדף הבא

GO TO NAXT PAGE

 

לדף הקודם

GO TO PRIOR PAGE