שאלת היום?  איז "מונסי" "קראקע"ט?
קיצור: העיר התורה מונסי אף פעם לא התענינו על מה שקרה בעיר קראקא,
ופתאום הם קיבלו אותם אבל בגדול, המומחים טוענים שעוד לא ידוע להם אם איזה כפית אוכלים את זה
 מונסי שינוי חדש שקוראים להם עיר
קראקא - החדשה

************************************************************

שאלה? - למה לא מעניין אותם מה שהלך בעיר
קראקא?

תשובה! - כבר יש להם חזקה שלא מעניין אותם בעניני כשרות ובעניני יהדות, וכולם משתוללים על הבנינים הגדולים שבונים שמה עם כל מיני שמות נרדפות של חסידות ורבנות, ישיבות כוללים תלמודי תורה, אבל לאף
רב במונסי לא היה איכפת הענינים האלו:

1] כל אחד יודע שהרב ווייסמאנדל נותן הכשר על המאכיל טריפות המתמודד בשארית כוחותיו להיות מן הראשונים במלכות להחטיא את הרבים שקוראים לו רובאשקין, ואם כל זאת שתיקה אוחזת את העיר "קראקא"

2] לפני שאתם הולכים לאכול בשר טרף עם הכשר לכבוד שבת קודש, אתם הולכים לטבול למקוה שיש על על זה הכשר, אבל השאלה היא אם המקוה היא באמת כשירה? או אם כשרות המקוה היא גם כן כשר כמו הבשר עוף?

3] מה כל הרבנים במאנסי עשו כשנתגלה להם שכל העיר אכלו חלב ודם? למה לא כתבו הרבנים שצריכים להכשיר אז את הכלים?

4] האם חלב ודם עם שחיטה טריפה שעל השחיטה הזאת ישנם 70 רבנים שכולם כותבים שהשחיטה הזאת ששוחטים בבאקס או בשחיטה תלויה נבילות וטריפות, האם זה כאב למישהו?

5] מה עשה עיר קראקא, כשנתגלה להם על הטריפות וחזיר אחרי עשרות שנים שכל העיר אכלו את זה, וכל הבתי חיים נתמלאו עם קרבנות צעירים וצעירות בכל יום ויום והם לא ידעו על מה ולמה מגיע להם עונשים כאלו?

6] האם הקראקא החדשה גם כן עשתה ככה?